Lehtori (MA, FK), Myllytullin koulu - Oulun kaupunki

Haettavana on PERUSOPETUKSEN LEHTORIN määräaikainen virkasuhteinen tehtävä Myllytullin koulussa ajalle 9.12.2020-5.6.2021. Opetettavat aineet matematiikka, fysiikka ja kemia.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Lisäksi edellytetään pakollinen kelpoisuusehto, joka on otettava huomioon valinnassa, kokemus perusopetuksesta ja luokanvalvojan tehtävistä. Eduksi luetaan valmius opettaa tieto- ja viestintätekniikkaa ja sen osaaminen, tuen järjestämisen osaaminen ja kokemus S2-oppilaista.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/10452/2020 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Haettaessa useampia virkoja on jokaiseen virkaan toimitettava oma hakemus. Hakemus on toimitettava 30.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/myllytullin-koulu

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa rehtori Helena Pirilä, p. 044 703 9413 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Myllytullin koulu (1-9)
Osoite: Kirkkokatu 1, 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.