Lehtori, maatalousala - Hämeen ammatti-instituutti Oy

Oletko sinä kestävän tulevaisuuden moniosaajien valmentaja?

Haemme kahta tulevaisuusorientoitunutta ja innovatiivista lehtoria maatalousalan perus- ja ammattitutkintojen opetukseen sekä toimialan koulutusten ja palveluiden kehittämiseen 1.8.2021 lukien.

HAMIn Mustialan toimipisteessä painotetaan yhä enemmän maatalouden ekologisuutta sekä maaseudun elinkeinojen monipuolisuutta. Haemme monipuolisia osaajia, joiden työkokemuksen ja koulutuksen perusteella lehtorin työtehtävä muotoutuu. Lehtorien opetuksen osaamisalat voivat muotoutua seuraavien osaamisalojen perusteella: tuotantoeläinten hoitaminen, peltokasvien tuottaminen ja luonnonmukainen tuotanto, palveluiden ja tuotteiden tuottaminen, Green Care, maatalouskaupassa toimiminen, maatalouskoneiden ja laitteiden huoltaminen tai jokin muu osaaminen perusmaatalousyrittäjyyden osaamisen lisäksi.

Edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuista opettajankoulutusta sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta tehtävää vastaavalla alalla. Tämän estämättä lehtorin työsuhteeseen voidaan ottaa henkilö ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta suorittaa vaaditut opettajan pedagogiset opinnot. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan myös määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia.

Ennen työn alkamista tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote. Tehtävässä tarvitaan omaa autoa.

Hakeminen Kuntarekryn kautta viimeistään 23.5.2021.

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Tarja Hovila, puh. 040 556 7513, tarja.hovila@hamk.fi.

Lisätietoja

http://www.hami.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori Tarja Hovila, puh. 040 556 7513, tarja.hovila@hamk.fi.

Lisätietoja

Maatilatalouden osaamisala

Hämeen ammatti-instituutti (HAMI) on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Ammatillisten perustutkintojen lisäksi HAMIssa voi suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja luonnonvara- ja ympäristöalan, elintarviketekniikan, johtamisen ja liikenneopettajakoulutuksen aloilla. Oppilaitos järjestää myös kaikille avointa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä asiakaskohtaista tilauskoulutusta.

Hämeen ammatti-instituutti on Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) tytäryhtiö.


Osoite: Mustialantie 105, 31310 Mustiala

Sinulle suositellut työpaikat