Lehtori, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka - Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Tule kouluttamaan tulevaisuuden rakentajia!

Haemme kehittymiskykyistä rakennusalan osaajaa monipuolisiin lehtorin koulutus- ja kehittämistehtäviin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Hämeenlinnan korkeakoulukeskukseen alkaen 1.10. tai sopimuksen mukaan.

Hae tehtävään, jos sinulla on osaamista ja käytännön kokemusta talonrakennuksen työmaatehtävistä kuten työmaasuunnittelu, työmaan turvallisuus ja laadunhallinta, aikataulusuunnittelu, rakentamisen sopimustekniikka ja työmaan menetelmäsuunnittelu. Olet halukas työskentelemään digitaalisissa oppimisympäristöissä ja kehittämään rakennusalan verkko-opintoja. Toivomme sinullta hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Arvostamme lisäksi hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä kykyä joustavaan yhteistyöhön työelämän kanssa. Pedagoginen koulutus ja näytöt opetustyöstä ovat vahva ansio.

Ammattikorkeakoulun lehtorin kelpoisuusvaatimukset on säädetty asetuksessa 1129 / 2014) 17 §. Lisäksi lehtorilla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Opintojen puuttuessa voimme ottaa lehtorin työsuhteeseen ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta suorittaa vaaditut opettajan pedagogiset opinnot.

Vastaamme nykyaikaisesta rakennus- ja yhdyskuntatekniikan korkeakoulutuksesta ja sen uudistamisesta. Koulutettavina meillä ovat tulevat rakennusinsinöörit ja -mestarit. Tarjoamme joustavan työympäristön, kivat työkaverit, opinnoistaan innostuneet opiskelijat sekä mahdollisuudet kehittää omaa osaamistasi. Meillä saat käyttöösi myös monipuoliset liikuntapalvelut sekä lakisääteistä laajemmat työterveyshuollon palvelut.

Hakeminen Kuntarekryssä viimeistään 27.9.2020.

Lisätietoja tehtävästä antavat koulutuspäällikkö Rami Tervo, puh. 050 5744 838 tai yksikön johtaja Lassi Martikainen, puh. 040 8221 734.

Lisätietoja

http://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/hameen-ammattikorkeakoulu-oy/
http://www.hamk.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat koulutuspäällikkö Rami Tervo, puh. 050 5744 838 tai yksikön johtaja Lassi Martikainen, puh. 040 8221 734.

Teknologiaosaamisen yksikkö, Teknologiaosaamisen koulutus, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Osoite: Visamäentie 35 B, 13100 Hämeenlinna

HAMK on 7000 opiskelijan ja 600 asiantuntijan osaajaorganisaatio, jolla on keskeinen asema toiminta-alueensa osaamisen kehittämisessä. Tavoitteenamme on rakentaa arvostettu kansainvälinen korkeakoulu, joka on toiminta-alueensa johtava innovaatioiden ja yrittäjyyden edistäjä, väestön osaamistason kohottaja ja joustava työelämän yhteistyökumppani.