Skip to main content
test

Tarvitsemme ohjelmoinnin osaajaa, tule tieto- ja viestintätekniikan lehtoriksi 15.8.2022 alkaen tai aloitus sopimuksen mukaan.

Olemme rohkeasti tulevaisuuteen katsova työyhteisö, jossa pääset työskentelemään ja kehittämään opetusta moniammatillisessa työyhteisössä.

Mitä tarjoamme sinulle:
- Mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen
- Omaan työhön vaikuttaminen, itsenäisyys
- Tiimin ja muiden toimijoiden antama tuki
- Etuja liikunta- ja kulttuuripalveluihin (ePassi)
- Monipuoliset omat liikuntatilat ja -mahdollisuudet
- Laajennettu työterveyshuolto

Kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen 986/1998 mukaiset.

Edellytettävä koulutus
Soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus opetettavalta alalta. Lisäksi edellytetään opettajan pedagogiset opinnot. Opetusta on kelpoinen antamaan myös henkilö, kenellä on alan erikoisammattitutkinto ja vähintään viiden vuoden työkokemus alan työstä sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Ammatillisten tutkinnon osien opetusta on oikeutettu antamaan myös henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita päätoiminen tuntiopettaja, joka ei täytä haun kelpoisuusvaatimuksia.

Edellytettävä osaaminen ja työkokemus
Monipuolinen ja ajantasainen kokemus ohjelmoinnin työtehtävistä. Onnistuaksesi tehtävässä sinulla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot, aloitteellisuutta ja aito halu tehdä yhteistyötä työelämän kanssa.

Arvostettava osaaminen ja työkokemus
Arvostamme osaamista seuraavista: fullstack/frontend/backend, Azure, serverless-arkkitehtuuri, kontit ja mikropalvelut. Myös versionhallinta, tietovarastot, rajapinnat ja projektinhallinta -menetelmät ovat sinulle tuttuja.

Koeaika on 6 kk

Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on toimittanut työhöntulotarkastuslausunnon terveydentilastaan sekä esittänyt rikosrekisteriotteen siten kuin laissa 504 /2002 lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi säädetään.

Jätä hakemus
Hae sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa
https://www.salpaus.fi/rekry. Liitä hakemuslomakkeeseen
vapaamuotoinen hakemus ja CV.

Hakemuslomakkeen www-osoite
https://www.salpaus.fi/rekry

Lisätietoja

https://www.salpaus.fi/info/tule-meille-toihin/avoimet-tyopaikat/
Koulutuskeskus Salpaus - Ole hyvä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Teemu Kuisma, opetusalapäällikkö,
puhelinnumero 044 708 2001,
sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@salpaus.fi.

Lisätietoja

Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus on Suomen suurimpia monialaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Vuosittain Salpauksessa opiskelee 14 000 opiskelijaa. Opettajia ja muuta henkilöstöä meillä työskentelee 640, joita kannustamme opiskelijoiden lailla rohkeaan oppimiseen, tekemisen iloon ja reiluun asenteeseen. Muuttaaksemme maailmaa tarvitsemme tekijöitä, rohkeita uuden rakentajia ja taitavia vanhan korjaajia. Tarvitsemme osaajia opettamaan, ohjaamaan, jakamaan kokemuksia ja näyttämään suuntaa. Tarjoamme kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset yhdessä oppivat toisiltaan. Tarvitsemme intoa ja iloa, taitoa ja tekemistä, työtä ja tuloksia. Ympärilläsi on vahvat alan osaajat ja uudenaikaiset oppimisympäristöt.


Osoite: Ståhlberginkatu 6, 15110 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat