Lektor i främmande språk (finska) - Lohjan kaupunki

Lojo stad anställer lektor i främmande språk (finska) till Källhagens skola och Virkby gymnasium.

Behörighetskraven enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98) (http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980986). Betyg och intyg som påvisar behörigheten ska bifogas ansökan.

Lönen fastställs enligt UKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen
(504/ 2002) visas upp.

Ansökningstiden fortsätts tills 11.12.2020.

Mer information ges av:
rektor Monica Lemberg, tfn 044 374 0157
biträdande rektor Charlotta Allamo, tfn 044 374 0160

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 11.12.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-326-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Virkby gymnasium
Adress: Klockargränden 2, 08700 Lohja

Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka