test
Lektor i historia och samhällslära - Kirkkonummen kunta

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Kyrkslätts gymnasium söker en vikarie för vår lektor i historia och samhällslära, för tiden 1.1.2022 - 31.12.2025.

Vi söker en aktiv och innovativ lärare som är intresserade av att utveckla skolan tillsammans med vår personal.

Behörighetskraven enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98). Den till tjänsten valda skall uppvisa godtagbart läkarintyg eller godtagbart intyg från Kyrkslätts kommuns företagshälsovård över sitt hälsotillstånd samt straffregisterutdrag (L504/2002, arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Observera att du bör bifoga dina examensbetyg eller andra sådana intyg där din behörighet framgår.

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi (nyckel 396698). Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätts kommun/registraturen, Svensk utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Ansökningstiden går ut 7.12.2021 kl 12.00.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

rektor Mikael Eriksson, tfn 040 1269 877, e-post: fornman.efternamn@kyrkslatt.fi

Lär dig mer om oss

Bildnings- och fritidstjänster, svensk utbildning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.


Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat