Staden Jakobstad söker en lektor i matematik

Oxhamns skola är en skola med ca 600 elever i åk 6 - 9 inom den grundläggande utbildningen. I åk 7 - 9 finns också språkbadsklasser med svenska elever i finskt språkbad. Vi har därför också ett nära samarbete med den finska skolan på motsvarande nivå. Just nu förnyas och renoveras skolfastigheterna.

Målet för verksamheten är att stimulera den personliga utvecklingen hos eleverna och ge dem gedigna kunskaper, färdigheter och värden som grund för fortsatta studier.

Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt till pedagogisk utveckling. Du använder dina goda sociala färdigheter och din flexibilitet i det kollegiala samarbetet. Du värdesätter elevaktivitet och funktionalitet i din undervisning och du har en positiv elevsyn. Din digitala kompetens ses som en fördel.


Behörigheten för tjänsten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Tjänsten är gemensam för den grundläggande utbildningen och gymnasiet.

Tjänsten besätts med sex (6) månaders prövotid.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd (narkotikatest ingår) samt straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Videointervjuer med formellt behöriga sökande görs kontinuerligt under ansökningstiden.


Läs mer

http://www.jakobstad.fi/
http://www.oxhamnsskola.fi/

Mer om arbetsgivaren

Bildningsdirektör Jan Levander
tfn 044 785 1479 eller
jan.levander@jakobstad.fi.
Rektor Peter Lindqvist, Oxhamns skola
tfn. 044 785 1419
peter.lindqvist@edu.jakobstad.fi

Bildningssektorn
Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet.

Sinulle suositellut työpaikat