Lektor i matematik och kemi (1205) - Loviisan kaupunki

Lovisa är en charmig tvåspråkig kuststad som präglas av småstadsidyll. I kommunens 15 grundskolor och två gymnasier finns ca 150 lärare och 50 skolgångshandledare.

Lovisa stad lediganslår en lektorstjänst i matematik och kemi (1205) fr.o.m. 1.9.2020. Placeringsstället är Lovisa Gymnasium eventuellt med timmar i Lovisavikens skola.

Lovisa Gymnasium är en trivsam skola med 110 studerande och vi samarbetar aktivt med lokala och regionala gymnasier.

Vi önskar att du är intresserad att utveckla undervisningen. Lovisa stad subventionerar anskaffningen av bärbara datorer till alla nya studeranden. Vi förutsätter att du har erfarenhet av digitala hjälpmedel och inlärningsplattformar.

Utbildningen i Lovisa stad satsar på språkmedvetenhet och är en föregångare på utvecklandet av undervisningen för begåvade elever och studerande.

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Vänligen inlämna din elektroniska ansökan på adressen www.kuntarekry.fi. Till ansökan bör du bifoga intyg över din behörighet. Eventuella bilagor i pappersformat kan även inlämnas till Lovisa stad, Centralen för bildning och välfärd, PB 77, 07901 LOVISA.

Godtagbart läkarintyg inlämnas senast två veckor efter att uppgiften har tillträtts. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. Ansökningshandlingar är offentliga. Handlingarna returneras inte. Prövotiden är 6 månader.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ger rektor Anders Nordström tfn 044 0555 290, anders.nordstrom@edu.loviisa.fi

Lovisa Gymnasium
Adress: Brandensteinsgatan 27A, 07900 Loviisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.