Lektorstjänst i matematik, vikariat - Kokkolan kaupunki

Tjänsten är placerat vid Donnerska skolan och besätts för tiden 10.12.2021-4.6.2022. Ansökningstiden utgår 28.10.2021 kl. 15.00. Tjänsten bör sökas via www.kuntarekry.fi. Ansökan kan även inlämnas till Karleby stad, bildningscentralen, PB 43, 67101 Karleby.

Av den valda förväntas flexibilitet, goda samarbetsfärdigheter med både personal och elever. Kunskaper i och erfarenhet av användning av moderna hjälpmedel och metoder ser vi som en fördel.

Behörigheten bestäms enligt § 2 i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) och av sökande förutsätts utmärkta kunskaper i svenska. Lönesättning enligt UKTA. De som kallas till intervju ombeds ta med examens- och arbetsintyg i original och kopia av dem.

Tjänsten besätts med 2 månaders prövotid. Den som valts bör inom en månad efter valet uppvisa godtagbart läkarintyg, drogtest och straffregisterutdrag enligt lag 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Läs mer

http://www.kokkola.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Närmare information ger rektor Kaj Holmbäck vid Donnerska skolan, tfn 044 7809 671, och chef för svenskspråkiga undervisningstjänster, Ronnie Djupsund, tfn 040 8065 000.

Lär dig mer om oss

Karleby stad, svenska undervisningstjänster

Karleby stad är ett tvåspråkigt landskapscentrum med ca 48 00 invånare. Karleby förnyas djärvt och erbjuder sina invånare utmärkta boendeförhållanden, högklassig basservice samt mångsidiga möjligheter till fritidsaktiviteter. Ett högklassigt utbud av utbildning och fortbildning samt en mångsidig näringsstruktur är stadens styrkor. Stadens bildningsväsende sysselsätter ca 1 300 personer. Undervisningstjänsterna har attraktionskraft och siktar på framtiden. Det finns 22 finskspråkiga och sex svenskspråkiga skolor inom grundläggande utbildning samt två gymnasier i Karleby. I början av karriären erbjuds personalen vid utbildningstjänster mentorskap.


Adress: PB 43, 67101 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat