Lentokonealan tiimiesimies - Kouvolan kaupunki

Kouvolan seudun ammattiopisto hakee lentokonealan tiimiesimiestä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Tiimiesimies toimii oman vastuualueensa lähiesimiehenä. Tiimiesimies johtaa ja kehittää oman tiiminsä ja vastuualueensa toimintaa KSAOn strategian ja toimintaohjeiden mukaisesti. Tiimiesimies tekee yhteistyötä muiden tiimien, työelämän sekä eri koulutuksen järjestäjien kanssa monialaisesti ja moniasteisesti.

Tiimiesimies valmistelee oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä raportoi tiimin toiminnasta ja taloudesta KSAOn tulosyksikön päällikölle. Tiimiesimies osallistuu aloituspaikkojen, koulutusten ja tarjottimien opetustarjonnan suunnitteluun ja ennakointiin. Tiimiesimies huolehtii oman vastuualueensa tiedottamisesta ja viestinnästä. Tiimiesimies vastaa oman vastuualueensa toiminnan laadusta ja tuloksista, ennakoinnista sekä jatkuvasta kehittämisestä. Tiimiesimies osallistuu työelämäyhteistyöhön ja työelämäfoorumeihin, sekä osallistuu tutkintojen markkinointiin.

Kelpoisuusvaatimuksena on tarvittava koulutus lentokonealalta ja työkokemus. Kelpoisuusvaatimuksena on opettajan pedagoginen pätevyys (asetus 986/1998).

Eduksi katsotaan, jos hakijalla on lupakirja B1.1, B1.2, B1.3 tai B1.4. ja esimieskokemusta.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa: rehtori Timo Olli, puh. 020-615 8130, timo.olli(a)ksao.fi
Hakemukset toimitetaan sähköisellä lomakkeella.

Kouvolan seudun ammattiopisto
Osoite: Kopterikuja 65, Utti, 45410 Utti

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes noin 82 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!

Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka