Lentokonetekniikan opettaja - Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

WINNOVASSA ON SUUNTA ETEENPÄIN!

Haemme lentokonetekniikan opettajaa 1.8.2021 alkavaan vakituiseen työsuhteesen. Vuosityöaika 800 tuntia.

Arvomme ovat
YHTEISTYÖ, KEHITTÄMINEN, TURVALLISUUS, IHMISLÄHEISYYS JA PALVELU,
jotka muodostavat winnovalaisen kulttuurin perustan ja menestyksemme kulmakivet.

Motivoitunut, osaava ja yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin sitoutunut henkilöstö luo puolestaan perustan terveelliselle, turvalliselle sekä viihtyisälle opiskelu-, työ- ja elinympäristöllemme

Haettavana oleva on Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan EASA Part-147 huoltohenkilöstön koulutusorganisaation lentokonetekniikan ammattiaineiden opettajan tehtävä.

Tehtävien suorittaminen edellyttää; kykyä opettaa huoltohenkilöstön koulutusorganisaation EASA Part-66, B1.1 peruskoulutusohjelman mukaisesti ammattiaineiden moduulien 3 - 17 teoriaa ja käytännön opetusta. Opetus edellyttää opetettaviin aineisiin olennaisesti liittyvää työkokemusta ja koulutusta. Tehtävän laadukas hoitaminen edellyttää lentokonetekniikan käytännön työn vahvaa osaamista sekä englannin kielen riittävää taitoa.

Kelpoisuus määritellään näin:
Opettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Kelpoisuuden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena enintään vuodeksi. Jos opettajan kelpoisuudesta puuttuu vain opettajan pedagogiset opinnot ja henkilö on jo hyväksytty opiskelemaan ao. opintoja, voidaan hänet ottaa tehtävään 1-3 vuoden määräajaksi.

Organisaation tavoitteet saavutetaan yhdessä, siksi pidämme henkilöstöstämme huolen tarjoamalla ePassiFlex-sovelluksen, Wirike-henkilöstökerhon aktiviteetit, laajat työterveyspalvelut ja mahdolliseen etätyöhön lisäturvana vakuutuksen tapaturmien varalle.

Haluamme ottaa sinut terveelliseen ja turvalliseen työ- ja oppimisympäristöön, joten edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä todistusta huumausainetestistä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti ja rikostaustaotetta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti. Työhöntulotarkastus ja huumausainetesti tehdään tehtävän jo alettua, rikostaustaotteen hakee palkattava työntekijä oma-aloitteisesti heti työsuhteen alussa.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.
Noudatamme palkkauksessa ja työehdoissa AVAINOTES (liite 10) työehtosopimusta.

YHDESSÄ SUUNTAAMME ETEENPÄIN!

Lisätietoja

http://www.winnova.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Petri Riento, 044-4558180

Lisätietoja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Palvelualat, 61244100 Turvallisuus

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä muuta ammatillista koulutusta. Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävä.

WinNovan työelämälle suunnatuissa palveluissa yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista koulutus- ja kehittämispalveluista.


Osoite: Tallitie 14, 28540 Pori

Sinulle suositellut työpaikat