Liikelaitosjohtaja (Rauman Vesi) - Rauman kaupunki

Liikelaitosjohtaja (Rauman Vesi) - Rauman kaupunki

Rauman Vesi on kaupungin liikelaitos, joka vastaa n. 40 000 asukkaan Rauman kaupungin vesi- ja jätevesihuoltoon liittyvistä tehtävistä. Liikelaitoksen liikevaihto on n. 12 M€, asiakaskiinteistöjä noin 9000 kpl ja henkilökuntaa 22 henk.

Nykyisen johtajan siirtyessä eläkkeelle haemme toiminnan vastuulliseksi vetäjäksi liikelaitosjohtajaa.

Liikelaitosjohtajan tehtävänä on vastata vesi- ja viemärilaitoksen käytännön johtamisesta, toiminnan kehittämisestä ja pitkän tähtäimen suunnittelusta sekä hallinnosta ja taloudesta. Liikelaitosjohtaja toimii asioiden esittelijänä liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa. Myös investointien hankesuunnittelu ja rakennuttaminen sekä yhteydenpito eri viranomaisiin ja muihin yhteistyötahoihin ovat oleellinen osa liikelaitosjohtajan toimenkuvaa. Liikelaitosjohtajan esimiehenä toimii teknisen toimialan toimialajohtaja.

Liikelaitosjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistotasoinen tutkinto. Hyvä kokemus vesihuollon eri tehtävistä katsotaan eduksi.
Lisäksi arvostamme talous- ja henkilöstöjohtamisosaamista, julkisen hallinnon toiminnan periaatteiden tuntemusta sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista.

Hakemuksen jättäminen: Ensisijaisesti sähköisesti järjestelmän kautta (www.rauma.fi/rekry)

Lisätietoja

http://www.rauma.fi/rekry

Lisätietoja antavat Rauman Veden johtaja Seppo Heikintalo, puh. 044 534 4620 ja toimialajohtaja Tomi Suvanto, puh. 044 534 3001.
Mahdolliset paperihakemukset voi jättää osoitteeseen: Rauman kaupungin tekninen toimiala/kirjaamo, Kanalinranta 3, 26100 Rauma. Kuoreen tunnus "Liikelaitosjohtaja, Rauman Vesi".

Rauman kaupunki, Rauman Vesi
Osoite: Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita.
Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan