Liiketoiminnan lehtori - Kajaanin kaupunki

Vuorikadun kampuksen muodostaa Kajaanin lukion ja KAOn liiketoiminnan, hiusalan ja konservatorion opiskelijat sekä henkilökunta. Kampuksella toimii n. 900 henkilöä päivittäin. Haemme Vuorikadulle liiketoiminnan lehtoria vakituiseen palvelussuhteeseen.

Tehtävään kuuluu osaamisperusteinen opetus- ja ohjaustyö toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Tehtävä sisältää opetus- ja ohjaustyötä esim. seuraavissa osa-alueissa; asiakaspalvelu ja myyntityö, palvelumuotoilu, markkinointiviestintä sekä työelämälähtöisten projektien ohjaus. Opetus- ja ohjaustyötä tehdään koulun erilaisissa oppimisympäristöissä ja yrityselämässä.

Opettaja toimii osana liiketoiminnan tiimiä, joka vastaa liiketoiminnan perustutkinnon sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opetus- ja ohjaustyöstä. Tehtävässä vastataan opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmista ja niiden päivittämisestä sekä toimitaan omaohjaajana. Kainuun ammattiopistossa opetus- ja ohjaustyö suunnitellaan ja toteutetaan opettajien yhteistyönä, joten arvostamme hyviä tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme joustavuutta, kehittämismyönteistä työotetta ja innostusta käyttää monipuolisia ohjausmenetelmiä yhteistyössä tiimin ja työelämän kanssa.

Hakijan eduksi katsotaan kokemus monikanavaisesta markkinoinnista, asiakaslähtöisestä myyntityöstä ja palvelumuotoilusta. Eduksi katsotaan myös kokemus henkilökohtaistamisesta, omaohjaajana toimimisesta, tuntemus koulutuksen eri rahoitusmuodoista sekä verkosto- ja sidosryhmäyhteistyöosaaminen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan.

Oppilaitoksellamme on toimintaa Kainuussa, Koillismaalla ja ajoittain myös muualla. Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lääkärintodistus terveydentilasta, lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja huumausainetestin tulos. Tehtävän on 6 kk:n koeaikaa.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani.

Lisätietoja

http://www.kao.fi

Tutustu työnantajaan

koulutuspäällikkö Urpo Kovalainen, 044 7970847, urpo.kovalainen@kao.fi

Koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
Osoite: Vuorikatu 2, 87100 Kajaani

Kajaani on 38 000 asukkaan maakuntakeskus Kainuussa. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon.

Kajaanin kaupungin ylläpitämä koulutusliikelaitos vastaa ammatillisesta koulutuksesta Kainuussa ja Kuusamossa sekä lukiokoulutuksesta Kajaanissa. Koulutusliikelaitoksessa opiskelee ammatillisessa koulutuksessa vuosittain noin 3000 nuorta ja aikuista ja Kajaanin lukiossa 600 nuorta. Työntekijöitä on yli 300 henkilöä.