Liikunnan päätoiminen tuntiopettaja - Tornion kaupunki

Tornion kaupunki julistaa haettavaksi seuraavat avoimeksi julistetut tehtävät:
Avoin päätoimisen tuntiopettajan tehtävä, opetettavana aineena liikunta 1.8.2020 lähtien. Tehtävän sijoituspaikka on toistaiseksi Raumon koulu (7.-9. -luokat). Tehtävään sisältyy liikunnan opetuksen lisäksi luokanvalvojan tehtävät. Tehtävään haetaan henkilöä, joka on perehtynyt uuteen opetussuunnitelmaan sekä nykyaikaisiin opetusmenetelmiin. Tehtävässä arvostetaan kehittävää ja aktiivista työskentelyotetta, innostuneisuutta samanaikaisopettajuuteen sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus yläkoululla opettamisesta.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Tehtävään valitun on, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee valitun työntekijän esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Hakemus tehtävään täytetään sähköisesti 26.2.2020 klo 15.00 mennessä Tornion kaupungin verkkosivulla www.tornio.fi Avoimet työpaikat.

Lisätietoa koulusta löydät: https://www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/opetuspalvelut/peruskoulut/raumon-koulu/

Lisätietoja tehtävästä antaa virka-aikana Raumon koulun rehtori Katri Keisu, puh. 040-84 64 073

Lisätietoja

http://www.tornio.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut virka-aikana rehtori Katri Keisu, puh. 040-84 64 073 tai katri.keisu@tornio.fi

Tornion kaupunki, Sivistyspalvelut
Osoite: Raumontie 100, 95460 Tornio

Merkittävän historian ja kehittyvän nykypäivän Tornio muodostaa Perämerenkaaren rajattomien mahdollisuuksien kansainvälisen kaksoiskaupungin yhdessä Ruotsin Haaparannan kanssa. Tornion kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1300 eri alan ammattilaista. Kaupunki tarjoaa kehittymiskykyisille osaajille mielenkiintoisen ja kansainvälisen työympäristön sekä turvalliset puitteet viihtyisälle asumiselle keskellä hyviä palveluja. www.tornio.fi