Skip to main content
test
Liikuntapalveluvastaava SIV 51 - Keiteleen kunta

Keiteleen kunta hakee joukkoonsa motivoitunutta ja positiivisen elämänasenteen omaavaa työntekijää. Työtehtävä edellyttää itsenäistä työskentelyä, vastuullisuutta sekä hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja. Liikuntapalveluvastaavan työnä on edistää keiteleläisten hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa.

Vastaat mm. liikuntatoimintojen ja -palveluiden suunnittelusta, kehittämisestä, toteutuksesta ja arvioinnista sekä viestinnästä. Toimit myös kunnan hyvinvointikoordinaattorina, johon tehtävään sisältyy ehkäisevä päihdetyö. Liikuntapalveluvastaava tekee tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen ja järjestötoimijoiden kanssa.

Työnkuva:
Ohjaustoiminta; noin puolet työajasta, esim. koululaisten liikuntakerhotoiminta, ikääntyneiden ja erityisryhmien liikunnanohjaus
Järjestöjen tukeminen hyvinvointityössä
Liikuntatapahtumien järjestäminen yhdessä kumppaneiden kanssa
Vastuu liikuntapaikoista yhteistyössä Viisarit Oy:n kanssa sekä liikuntavuorojen hallinointi
Liikuntastrategian totetuttaminen sisältäen hallinnolliset tehtävät ja talousvastuun
Hyvinvointikoordinaattori ja ehkäisevä päihdetyö; n. 5 h viikossa

Pääset mukaan innostaviin sivistys- ja tapahtumatiimeihin, joissa kunnan toimintaa kehitetään innovatiivisesti yhteistyöllä.

Kelpoisuusvaatimuksena liikuntapalveluvastaavan tehtävään on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteen tutkinto. Eduksi voidaan lukea monipuolinen ohjauskokemus sekä osaaminen ja kokemus viestintä- ja kehittämistehtävissä.

Hakemukset tulee toimittaa 13.12.2022 klo 9 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 482418). Haastattelut tehtävään järjestetään 15.-19.12.2022 ja niihin kutsutaan erikseen.

Vakanssia täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää mahdollisessa haastattelutilaisuudessa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Haemme myös oppisopimuskoulutukseen varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa (lähihoitaja) ajalle 1.12.2022-31.7.2024 tai koulutuksen loppuun asti. Haku on pikainen 29.11. klo 9 mennessä; www.kuntarekry.fi (työavain 482422).

Lisätietoja

https://www.keitele.fi/fi/Vapaa-aika-ja-liikunta/Liikuntapalvelut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja: sivistysjohtaja Ville Ahonen p. 040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi.

Lisätietoja

Keiteleen kunta, Sivistystoimi

.


Osoite: Koulutie 3-4, 72600 Keitele

Sinulle suositellut työpaikat