Liikuntasuunnittelija - Vaasan kaupunki

Vaasan kaupunki hakee liikuntapalveluiden tulosalueelle vakituiseen toimeen uutta liikuntasuunnittelijaa 14.9.2020 alkaen.

Liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää terveysliikuntaa, kuntalaisten aktiivisuutta ja terveyserojen kaventumista liikunnan avulla. Liikunnan edistämien on osa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Liikunnan avulla tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, ylläpidetään työ- ja toimintakykyä sekä lisätään ikäihmisten omatoimisuutta. Runsas lajitarjonta sekä eri lajien hyvin huolletut liikuntapaikat vahvistavat Vaasan imagoa liikunnan lippulaivana.

Liikuntapalveluiden keskeisiä tavoitteita ovat lasten ja nuorten, perheiden sekä erityistä tukea tarvitsevien liikunnan edistäminen, ikääntyneiden liikuntaedellytysten turvaaminen sekä terveyttä edistävä liikunta. Kolmannella sektorilla on keskeinen merkitys osana liikunnan palveluverkostoa.
Kuntalaisten terveyden edistäminen, suunnittelu ja kehittäminen terveysliikunnan keinoin sekä matalan kynnyksen liikuntapalveluiden monipuolinen tuottaminen eri kohderyhmille.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva liikunnan korkeakoulututkinto (vähintään alempi) sekä kokemusta alan työtehtävistä.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suullinen ja kirjallinen suomen- ja ruotsinkielen taito. (kielitodistus)

Edellytämme laajaa näkemystä ja osaamista terveysliikunnan vaikutuksista sekä kokemusta terveysliikunnan palvelujen monipuolisesta tuottamisesta eri kohderyhmille.

Arvostamme luotettavuutta, oma-aloitteisuutta, kykyä hyvää yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa sekä innovatiivista ja ennakkoluulotonta otetta työhön.

Tarjoamme mukavan työyhteisön ja -ympäristön sekä mahdollisuuden monipuoliseen ja merkitykselliseen työhön, jolla edistät hyvinvointia.

Tehtäväkohtainen palkka on 2631,23 euroa/kk.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus) ja lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut pidetään viikolla 34-35.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen, puh. 040-718 7034

Liikuntapalvelut
Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa

Sivistystoimen ammattilaisemme kulkevat vaasalaisten lasten ja nuorten rinnalla päiväkodin portilta koulutien viimeiseen kevätjuhlaan saakka. Osaajiemme ansiosta Vaasassa on tarjolla laaja kattaus laadukkaita kulttuuri- ja kirjastopalveluita, liikunnan riemua ja oivalluksia opistoilla – niin nuorille kuin aikuisille.