test
Livskraftsutvecklare - Loviisan kaupunki

Lovisa stad söker en

LIVSKRAFTSUTVECKLARE

till en ordinarie tjänst enligt överenskommelse.

Som livskraftsutvecklare ansvarar du för marknadsföring av näringslivet och försäljning av företagstomterna i Lovisa stad samt för upprättande, uppföljning och uppdatering av livskraftsprogrammet. Till dina uppgifter hör bland annat beredning av tomt-, verksamhetslokal- och utplaceringsåtgärder, utarbetande av material och presentationer, ordnande av evenemang, samarbete med företagare och utvecklingsbolaget, att representera Lovisa stad i lokala och regionala arbetsgrupper. Till dina centrala arbetsuppgifter hör att hjälpa nya företag etablera sig i staden, att främja de nuvarande företagens verksamhetsmöjligheter, att utveckla Lovisas livskraft och att verkställa strategin för ekonomisk tillväxt.

Behörighetskravet för livkraftsutvecklaren är en lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med näringsliv, företagsverksamhet och markanvändning. Vi kräver av sökanden goda muntliga och skriftliga färdigheter i det ena inhemska språket och i engelska. Lovisa stad stöder den valda personen i att lära sig det andra inhemska språket.

Vi förväntar av den nya livkraftsutvecklaren entusiasm och energi att hjälpa Lovisa att utnyttja sina fina möjligheter och att förbättra Lovisas livskraft i sin helhet. För att framgångsrikt sköta uppgiften ska du ha god samarbetsförmåga och goda kommunikationsfärdigheter, förmåga att hantera stress och ha en stark utvecklingsvilja. Vi uppskattar ett målmedvetet och självständigt arbetssätt och förmåga att uppfatta stora helheter. Förtrogenhet med planläggning, infrastruktur och byggande, lagstiftning och kommunalt beslutsfattande samt erfarenhet av motsvarande uppgifter anses som merit.

Som livskraftsutvecklare är du underställd direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.

Lön: Livskraftsutvecklarens uppgiftsrelaterade lön är 4 030 euro i månaden. I tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader.

Skicka in din elektroniska ansökan via länken till vänster senast 30.1.2022 klockan 23.00.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar besvaras av direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka, e-post: sari.paljakka@loviisa.fi

Lär dig mer om oss

Lovisa stad

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.


Adress: Loviisa, 07900 Loviisa
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat