Logistiikka-asiantuntija - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvoinnin toimialalla
on haettavana

logistiikka-asiantuntijan toimi
tämänhetkisenä sijoituspaikkana sivistys- ja hyvinvointipalvelut.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut järjestää mm. koulukuljetukset ja sote-kuljetukset.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillinen tutkinto. Työkokemus kuljetusten ja logistiikan suunnittelusta, järjestämisestä, hankkimisesta sekä sopimusten hallinnasta katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää hyviä suunnittelu- ja hankintataitoja sekä tietohallinnon ohjelmistojen ja sovellusten hallintaa.

Logistiikka-asiantuntija toimii seuraavissa tehtävissä sivistys- ja hyvinvointipalveluissa:
- logistiikan asiantuntijana toimiminen, sisältäen mm. kuljetusten suunnittelua, hankkimista ja sopimusten hallintaa
- logistiikan ja kuljetustoiminnan kehittäminen
- kuljetusten välitysjärjestelmien hankkiminen ja kehittäminen
- matkareittien ja matkojen yhdistelyn suunnittelu ja kehittäminen
- kuljetusten välitysjärjestelmän opastus, ohjaus ja kouluttaminen

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 26.2.2020 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta tehdä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu, Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 26.2.2020 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Hallintopäällikkö Risto Varis 040 6507757 ja kuljetuspäällikkö Seija Säkkinen 040 7547826, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki, Matkapalvelukeskus
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväaluetta ovat aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, avovastaanotto, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityön palvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.