Skip to main content
test

Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvoinnin toimialalla
on haettavana

logistiikka-asiantuntijan virka
tämänhetkisenä sijoituspaikkana sivistys- ja hyvinvointipalvelut. Jatkossa tehtävä tulee sijoittumaan hyvinvointialueelle.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut järjestää mm. koulukuljetukset ja sote-kuljetukset. Kyseisen toimen tehtävät suuntautuvat jatkossa sote-kuljetuksiin.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillinen tutkinto.

Työkokemus kuljetusten ja logistiikan suunnittelusta, järjestämisestä, hankkimisesta sekä sopimusten hallinnasta katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää hyviä suunnittelu- ja hankintataitoja sekä tietohallinnon ohjelmistojen ja sovellusten hallintaa.

Logistiikka-asiantuntija toimii seuraavissa tehtävissä sivistys- ja hyvinvointipalveluissa:
- logistiikan asiantuntijana toimiminen, sisältäen mm. henkilökuljetusten suunnittelua, hankkimista ja sopimusten hallintaa
- logistiikan ja henkilökuljetustoiminnan kehittäminen
- kuljetusten välitysjärjestelmien hankkiminen ja kehittäminen
- matkareittien ja matkojen yhdistelyn suunnittelu ja kehittäminen
- kuljetusten välitysjärjestelmän opastus, ohjaus ja kouluttaminen

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtäväpalkka on 3383,08 euroa.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain ( 1227/2016) 48§:n ja 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Virassa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Viran täyttämisessä noudatetaan anonyymiä rekrytointimenettelyä. Käytännössä rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Taustatiedoissa kysyttävät tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle. Tavoitteenamme on anonyymin rekrytointimenettelyn avulla kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Jos ei ole mahdollisuutta tehdä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Koskikatu 25, 2.krs/Osviitta, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike.

Hakuaika päättyy 29.7.2022 klo 15.00.
Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat 23.6.2022 asti hallintopäällikkö Risto Varis 040 6507757 ja henkilöstöpäällikkö Tarja Holländer-Tyni 040 1943911 ja 27.6 - 1.7.2022 henkilöstöasiantuntija Minna Mölläri 050 3898015 sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Lisätietoja

Rovaniemen kaupunki, Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Rovaniemen kaupungin hyvinvointipalveluihin kuuluu avovastaanotto, asumispalvelujen erityispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäkeskus, päihdehuollon palvelut, työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaispalvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1000 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.


Osoite: Urheilukatu 5-7, 96100 Rovaniemi

Sinulle suositellut työpaikat