Skip to main content
test
Lokalchef - Loviisan kaupunki


Lovisa, Finlands bästa småstad intill havet, söker lokalchef. Här har du ett unikt tillfälle att ta ett kliv framåt i karriären. Kom och led stadens byggentreprenader och underhållet av stadens lokaler.

Lovisa är en stad i Nyland som grundades 1745. Lovisa har aktiva och delaktiga invånare och företagare samt havsnära bostadsidyll, livskraftiga byar och naturens frid. Staden utstrålar vacker historia samtidigt som den utvecklas. Ett gott exempel på detta är det nya havsnära bostadsområdet Drottningstranden, där det ordnas bostadsmässa 2023.

Sådan är den tjänst du söker

LOKALCHEFEN
leder Lovisa stads lokalenhet, vars ansvarsområde inkluderar underhåll och uthyrning av stadens egna byggnader och lokaler samt byggentreprenader. Lokalenhetens huvuduppgift är att se till att stadens tjänster tillhandahålls i ekonomiska, välfungerande, hälsosamma och trivsamma lokaler.

Vid lokalenheten arbetar förutom chefen även tre ingenjörer; byggherreingenjör, VVS-ingenjör. Enheten förvaltar totalt cirka 90 000 m2 lokaler och enhetens årliga husbyggnadsinvesteringar uppgår till 3-7 miljoner euro. Ett fint paket, alltså.

Som lokalchef hör du till centralen för näringsliv och infrastrukturs ledningsgrupp och deltar som sakkunnig i näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträden. Du får alltså verkligen påverka utvecklingen av Lovisa stads livskraft.

Sådana här färdigheter och kunskaper möjliggör framgång

Du har insikter i lokalförvaltning som helhet och kunnande inom lokalförvaltningsverksamheter såsom skötsel av fastighetsegendom, underhåll av lokalbestånd, innehav av lokalvolym, byggnaders husteknik eller planerings- och byggherretjänster. Vi värdesätter erfarenhet av chefsarbete. Erfarenhet av motsvarande uppgifter, budgeteringsrelaterade frågor och färdigheter inom upphandling och avtal räknas som merit. Utbildningen utgör grunden, med andra ord har du en lämplig teknisk högskoleexamen - med lämplig erfarenhet är även byggmästarexamen eller motsvarande examen ett alternativ. En viktig egenskap är också ditt sätt att arbeta: du tar energiskt itu med saker, tar initiativ och arbetar bra under press.
Tjänsten kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i det ena inhemska språket. Lovisa stad stöder den som blir vald i att lära sig det andra inhemska språket. B-körkort är en förutsättning.

Vi erbjuder dig

En ansvarsfull och självständig uppgift, en egen budget och möjlighet att avancera i karriären i en uppgift på chefsnivå. Uppgiften är en stabil tjänst med regelbundna arbetstider, bra semesterförmåner, bra företagshälsovård och möjlighet att arbeta på distans tre dagar i veckan om arbetsuppgifterna tillåter det. Dessutom finns det ett system för saldoledighet och flexibel arbetstid samt idrotts- och kultursedlar. Lönen för tjänsten bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS och i uppgiften tillämpas en prövotid på sex månader.

Här börjar det

Om du är intresserad av tjänsten, skicka din ansökan via länken nedan senast 13.2.2023 klockan 16.00. Länken för dig till webbplatsen kuntarekry.fi där du kan fylla i dina basuppgifter, bifoga ditt CV och ditt ansökningsbrev.

Vi samarbetar med InHunt Group Oy och litar på deras expertis, så kontakta med låg tröskel Senior Headhunter Harri Roivainen, tfn 0500 918 939, och Senior Headhunter Tuuli Paasilehto, tfn 040 631 87 77, för mer information. För närmare uppgifter om Lovisa stad kontakta direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka, sari.paljakka@loviisa.fi.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

För närmare uppgifter om Lovisa stad kontakta direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka, sari.paljakka@loviisa.fi

Lär dig mer om oss

Lovisa stad

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.


Adress: Loviisa, 07900 Loviisa
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat