Lokalitetsdirektör, tjänst - Porvoon kaupunki

Lokalitetsdirektör, tjänst - Porvoon kaupunki

Borgå stad erbjuder utmanande och intressanta uppgifter i en växande stad med över 50 000 invånare inom ett vitt metropolområde.

Staden söker en lokalitetsdirektör till en ordinarie tjänst från 1.10.2019 eller enligt överenskommelse.

Vi erbjuder ett uppmuntrande arbetsklimat, moderna verktyg samt en konkurrenskraftig lön. I din tjänst kan du tillämpa ditt kunnande i stor utsträckning. Du fungerar som en medlem i stadskoncernens ledningsgrupp.

Lokalitetsledningen förvaltar stadskoncernens byggnads- och bostadsegendom i Borgå samt ansvarar för bostadsärenden. Lokalitetsdirektören ansvarar för en fastighetsegendom på ca. 380 miljoner euro och för utveckling av den. Du fungerar som chef i en enhet med 16 professionella yrkespersoner.

Lokalitetsdirektörens mest centrala uppgifter är att:
- Låta bygga nya lokaler i staden eller renovera lokaler
- Sälja och köpa stadens fastigheter och bostadsaktier
- Hyra ut lokaler och bostäder till staden
- Föra byggherrens talan i byggnadsprojekt och ansöka om bygglov
- Sköta uppgifter som uppgiftsområdeschef inom lokalitetsledningen
- Sköta koncernstyrningen för bostads- och fastighetsbolagen samt stadens bostadskoncern
- Sköta intressebevakningsuppgifter om vilka det avtalas separat

Ansvarsområden för tjänsten och lokalitetsledningen kan bli mer precisa och ändras senare.

Behörighetsvillkor för lokalitetsdirektör är en lämplig högskoleexamen samt en bra erfarenhet av fastighets- och/eller byggbranschen. Uppgiften förutsätter goda muntliga kunskaper i finska och svenska samt goda skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket och läsförståelse av det andra inhemska språket. Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Vi uppskattar bred erfarenhet av nybyggnad och renovering, erfarenhet av chefsarbete, god förmåga i växelverkan samt erfarenhet av krävande upphandlingsprocesser. Goda kommunikationsfärdigheter, ekonomisk kompetens och stresstålighet är viktiga för att klara av uppgiften.

Lönen fastställs enligt de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen. Sökanden kan komma med egna löneanspråk. Arbetstiden är 36,75 h/vecka.
Ett godtagbart utlåtande om hälsotillståndet ska lämnas in innan tjänsten tillträds. Tjänsten har en prövotid på sex månader.

Skicka din ansökan senast på torsdag 26.6.2019 före kl. 15 via Sök nu länken.
Tidigare ansökningar beaktas.

Läs mer

http://www.borga.fi

Ytterligare upplysningar ger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, tfn 040 352 2033 eller jukka-pekka.ujula@porvoo.fi torsdag 13.6 kl. 10-12, måndag 17.6 kl. 13.30-15.30 och måndag 24.6 kl. 10.30-12.30

Borgå stads lokalitetsledning
Adress: Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.
Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Sök till oss. Människorna gör staden!

Mer om arbetsgivaren