Skip to main content
test
Löneräknare - Hangon kaupunki

Hangö stad söker löneräknare för ordinarie anställning

Löneräknaren arbetar på stadens personalavdelning. I löneräknarens arbetsuppgifter ingår löneräkning och därtill hörande lagstadgade redovisningar och rapporteringar samt ersättningsansökningar. I uppgiften ingår även personaladministrativa uppgifter såsom tolkning av tjänste- och arbetskollektivavtal samt rådgivning i anställningsärenden för löntagare och förmän. Löneräknaren handhar även administration av personalförmåner och arbetstidsuppföljningssystem.

För att sköta uppgiften framgångsrikt förutsätts:
- merkantil grundutbildning
- tidigare arbetserfarenhet av löneräkning
- kunskap i båda inhemska språken
- noggrannhet, ansvarskänsla och samarbetsförmåga

Erfarenhet av kommunal löneadministration och lösningen CGI HR po d.v.s. Populus räknas till godo.

De elektroniska ansökningarna lämnas in på www.kuntarekry.fi senast 15.8.2022 kl. 15.00. Även skriftliga ansökningar beaktas.

Den som väljs till befattningen ska förete ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd från arbetsgivarens företagshälsovård inom en månad från att tjänsteförhållandet inletts. På anställningsförhållandet tillämpas en fyra (4) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.hanko.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Personalchef Nina Granqvist, nina.granqvist@hanko.fi, tfn 019 220 3240

Lär dig mer om oss

Hangö stad, Centralförvaltningen

Hangö - En liten stad vid havet Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Hangö är en rökfri kommun.


Adress: Boulevarden 6, 10900 Hanko
Hangö stad - Savuton työpaikka Hangö stad - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat