Skip to main content
test
Loviisan kansalaisopiston rehtori - Loviisan kaupunki

Loviisan kaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus hakee Loviisan kansalaisopistolle rehtoria toistaiseksi. Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Kansalaisopiston rehtorin keskeisiin tehtäviin kuuluu muun muassa kansalaisopistopalvelun toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä vastaaminen, opetustoiminnan suunnittelu sekä kaupungin hallintosäännön määrittelemien asioiden hoito, kuten toimia kansalaisopiston johtokunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä. Kansalaisopiston rehtorin opetusvelvollisuus on vähintään 54 ja enintään 100 opetustuntia työvuodessa.

Tarjoamme
- mielenkiintoisen työn osana Loviisan kaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen palvelujen kokonaisuutta,
- osaavan, kokeneen ja ammattitaitoisen työyhteisön,
- mukavat työkaverit,
- nykyaikaiset työvälineet sekä Edenred-henkilöstöetuuden,
- OVTES:n mukaisen palkkauksen, (rehtorin työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitoksen
toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika).

Odotamme
- rehtorin kelpoisuutta. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen 986/1998 mukaisesti. Asetuksen mukaan rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi
korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä
opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon tai 25 opintopisteen
laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.
- kokemusta vapaan sivistystyön tai jonkin oppilaitoksen tai vastaavan toiminnasta, johtamistyöstä ja talouden hallinnasta,
- hyvää hallinnon osaamista ja organisointikykyä,
- itsenäistä, oma-aloitteista ja kehitysmyönteistä työotetta, sekä hankeosaamista,
- hyvää kotimaisten kielten taitoa. (Rehtorin kielitaitovaatimus on määritelty asetuksessa 986/1998 § 3. Vapaasta
sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun rehtorin tulee hallita oppilaitoksen
opetuskieli.) Edellytämme lisäksi
- erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Toivomme valitun aloittavan tehtävässään mahdollisimman pian.

Hae meille viimeistään torstaina 30.3.2023 klo 8:00 mennessä. Hakemuksen voit täyttää sähköisesti Kuntarekryn sivulla tai toimittamalla postitse osoitteeseen: Loviisan kaupunki, Mariankatu 12 A, 07900 LOVIISA. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset, skannattuna Kuntarekryssä tai paperikopiona kirjekuorella toimitettuna. Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä "Kansalaisopiston rehtori".

Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkastetaan haastatteluun kutsutuilta haastatteluissa, jotka on tarkoitus toteuttaa ajalla 4.-6.4.2023.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja todistus terveydentilastaan.


Lisätietoja

http://www.loviisa.fi/kansalaisopisto/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sivistys- ja hyvinvoitikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi tai
Loviisan kansalaisopiston suunnittelijaopettaja (liikuntakurssit) ja vararehtori Tanja Lill-Smeds, puh. 0440 555 302, tanja.lill-smeds@loviisa.fi

Lisätietoja

Sivistyskeskus

Tule töihin Suomen parhaaseen pikkukaupunkiin!

Loviisassa on 15 000 aktiivista ja osallistuvaa asukasta. Loviisasta löydät merellistä asumisidylliä, elinvoimaisia kyliä ja luonnonrauhaa. Kaupunkimme noin 750 työntekijää tarjoaa ihmisläheistä ja yritysystävällistä palvelua kahdella kielellä. Vuoden 2023 asuntomessut järjestetään Loviisassa.


Osoite: Brandensteininkatu 21, 07900 Loviisa
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat