Lovinspektör - Sipoon kunta

Lovinspektör - Sipoon kunta

Sibbo är en kraftigt växande kommun i närheten av huvudstaden. Byggandet i Sibbo är livligt, och därför behöver vi förstärkning till vår byggnadstillsynsenhet. Kom och bidra till när vi tacklar en växande kommuns intressanta utmaningar.

Vi söker en LOVINSPEKTÖR till ordinarie tjänst.

Din arbetsbeskrivning som lovinspektör omfattar ett brett spektrum av byggnadstillsynens uppgifter: lovinspektören fungerar både som en byggnadsinspektör och en tillståndsberedare. Dina huvudsakliga uppgifter som lovinspektör är att handlägga lovansökan inom byggnadstillsynen och fatta beslut om att bevilja lov, utföra övervakning och syner under byggtiden samt ge råd i tillstånds-, bygg- och planärenden.

Vi erbjuder dig en mångsidig och självständig arbetsbeskrivning i en trevlig och utvecklingsinriktad arbetsgemenskap. Vi är motiverade och tar ansvar för både arbetet och dess slutresultat.

Behörighetskraven för befattningen är lämplig högskoleexamen inom byggnadsbranschen samt tillräcklig erfarenhet av uppgifter i anknytning till byggnads- och konstruktionsplanering och genomförande av byggprojekt. Därtill förutsätter vi goda muntliga och skriftliga kunskaper i ena inhemska språket och goda muntliga och tillfredsställande skriftliga kunskaper i andra inhemska språket. För att sköta uppgiften krävs körkort och möjlighet att använda egen bil.

Vi värdesätter erfarenhet av byggnadstillsynen, god förhandlings-, samarbets- och kundserviceförmåga, kunskaper i datateknik samt plikttrogenhet. Erfarenhet av att använda myndighetsportalen av den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste.fi ses som en fördel.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) och prövotiden är 6 månader. Den valda bör visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs. Arbetet inleds 1.8.2019 eller enligt överenskommelse.

Ansökningarna ska lämnas in senast 17.6.2019 kl.15 via länken nedan eller på vår hemsida www.sibbo.fi Lediga arbetsplatser. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju. Vi inleder intervjuerna 18.-19.6. och enligt överenskommelse.

Läs mer

http://www.sibbo.fi

Mer information om uppgiften ger byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, tfn 040 191 6032, ulla-maija.upola(at)sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö, Byggnadstillsynen
Adress: Stora Byvägen 18, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Mer om arbetsgivaren