Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, sijaisuus - Espoon kaupunki

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, sijaisuus - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Haemme Otaniemen lukioon äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin sijaista. Tehtävä on päätoiminen lukion kolme ensimmäistä jaksoa.Otaniemen lukio on 1.8.2019 aloittava lukio, johon yhdistyy Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukiot.
Kelpoisuusvaatimus: Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kokemusta lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana toimimisesta sekä hyviä tiimityötaitoja ja hyviä tietoteknisiä taitoja.

  • Otaniemen lukio
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-1419-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 18.7.2019 - 19.7.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Rehtori Sinikka Luoma 050 3673760 sinikka.luoma@espoo.fi

Otaniemen lukio
Osoite: Tietotie 6, 02150 Espoo

Espoossa on 11 suomenkielistä lukiota. Jokainen espoolainen lukio on laadukas yleislukio, jossa on lisäksi erityistehtävä, painotus tai linja. Espoon lukioissa opiskelee n. 4300 opiskelijaa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan