Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, viransijaisuus - Espoon kaupunki

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, viransijaisuus - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin tehtävät sekä osin digitaalisen ohjauksen vastuutehtäviä. Viransijaisuus täytetään ensin viranhaltijan toisen viran koeajan ajaksi (6 kk).
Kelpoisuusvaatimus: Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä ihmissuhdetaitoja sekä erinomaisia digitaalisen oppimisen taitoja.

  • Leppävaaran lukio
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-906-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 20.5.2019 - 23.5.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Ismo-O. Kjäldman 0505699337 ismo-olav.kjaldman@espoo.fi

Leppävaaran lukio
Osoite: Veräjäpellonkatu 10, 02650 Espoo

Espoossa on 11 suomenkielistä lukiota. Jokainen espoolainen lukio on laadukas yleislukio, jossa on lisäksi erityistehtävä, painotus tai linja. Espoon lukioissa opiskelee n. 4300 opiskelijaa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan