Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja, jakso 1 sijaisuus, jakso 2 tuntiopettajuus - Espoon kaupunki

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden päätoiminen tuntiopettaja, jakso 1 sijaisuus, jakso 2 tuntiopettajuus - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Kuninkaantien lukiossa on n. 550 opiskelijaa. Toimimme Espoon keskuksessa Kaivomestarin kiinteistössä.Tarvitsemme jaksoon 1 äidinkielen lehtorille sijaisen ja jaksoon 2 tuntiopettajan. opetusvelvollisuus täyttyy molemmissa jaksoissa.
Kelpoisuusvaatimus: Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään perehtyneisyyttä lukion vuoden 2016 opetussuunnitelmaan sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia.
Arvostamme Classroom- tai Teams-ympäristöjen tuntemusta, Abitti-koeympäristön tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Lisätietoja

http://www.kuninkaantie.espoo.fi

  • Kuninkaantien lukio
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-1294-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 18.6.2019 - 28.6.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Rehtori Merja Rytsy 0505706136 merja.rytsy@espoo.fi

Kuninkaantien lukio
Osoite: Kaivomestarinniitty 2, 02770 Espoo

Espoossa on 11 suomenkielistä lukiota. Jokainen espoolainen lukio on laadukas yleislukio, jossa on lisäksi erityistehtävä, painotus tai linja. Espoon lukioissa opiskelee n. 4300 opiskelijaa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan