Skip to main content
test
Lukion ja yläkoulun rehtori - Iitin kunta

Iitin lukion ja yläkoulun rehtori

Haemme Iitin lukioon ja yläkouluun kehittämishaluista rehtoria

Vastuullasi on aluksi kahden työyhteisön johtaminen, pedagoginen johtaminen sekä talouden ja hallinnon johtaminen. Kouluyhteisöön kuuluu 110 lukiolaista ja 220 yläkoululaista sekä 35 kasvatus- ja opetusalan ammattilaista.

Toivomme, että sinulla olisi vahvaa kokemusta erityisesti lukion johtamisesta. Pystyt huolehtimaan molempien koulujen strategisesta kehityksestä ja vision toteutumisesta. Kahdessa eri toimipisteessä olevien toimintojen vuoksi odotamme vahvaa henkilöstöjohtamisen osaamista.

Toimintatapamme muuttuu, kun suunniteltu lukion ja yläkoulun yhteinen koulurakennus valmistuu. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden uuden rakennuksen suunnitteluun. Opetuksen kehittäminen ja siihen liittyvä uusien oppimisympäristöjen suunnittelu on toivottavasti sinulle mieluinen pedagoginen tehtävä.

Odotamme, että pystyt rakentamaan yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia niin henkilökunnan, oppilaiden kuin vanhempienkin suuntaan. Olet määrätietoinen ja sinulla on hyvä paineensietokyky ja pystyt keskustelemaan rohkeasti asioista.

Toivomme kehittävää työotetta ja yhteistyöhalukkuutta eri toimijoiden kanssa. Teet tiivistä yhteistyötä alakoulujen rehtoreiden kanssa. Verkostoidut Päijät-Hämeen kollegojen sekä pienten lukioiden rehtoreiden kanssa.

Olet valmis oppimaan uutta, seuraat koulumaailmassa tapahtuvia muutoksia ja mahdollistat myös henkilöstön kehittymisen tarvittavan osaamisen varmistamiseksi ja muutosten jalkauttamiseksi.

Rehtorin työssä edellytetään

• lukion johtamiskokemusta ja yleissivistävän koulun johtamiskokemusta

• henkilöstöjohtamisosaamista

• kokemusta ja motivaatiota oppilashuoltotyön johtamiseen

• talousjohtamisosaamista

• riittävää hallinnollisten ohjelmien osaamista (kouluhallinto, henkilöstö- ja taloushallinto)

• hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Rehtorin kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka 6017,65. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Haastattelut pyrimme järjestämään viikolla 10.

Lisätietoja

http://Iitti.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Jari von Becker
jari.vonbecker@iitti.fi
Puh: +358404833732
(ke ja to klo 14-17)

Lisätietoja

Iitin kasvatus- ja koulutuspalvelut

Iitti on reilun kuudentuhannen asukkaan elinvoimainen ja kehittyvä kunta Päijät-Hämeessä. Kunta työllistää 230 henkilöä hallinto-, sivistys- ja teknisten palveluiden toimialoilla.

Toimimme vastuullisesti, välittäen ja vuorovaikutteisesti

Monipuolisten ja mielenkiintoisten tehtävien lisäksi Iitin kunta tarjoaa kannustavan työympäristön sekä kunta panostaa työntekijöiden hyvinvointiin tarjoamalla laajat työterveyspalvelut sekä liikunta- ja kulttuurietuja. Kaikilla kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään, käyttää osaamistaan ja ammattitaitoaan tehtävissään monipuolisesti. Välitämme jokaisesta kuntalaisesta, työntekijästä ja yrityksestä – rakennamme yhteistä kuntaa, jossa toimimme toisia kunnioittaen, rehellisesti sekä läpinäkyvästi. Toimenkuvasta riippumatta pidämme yhdessä huolen siitä, että tarjoamme hyvät puitteet asumiseen, matkailuun ja vapaa-ajan asumiseen.


Osoite: Rautatienkatu 20, 47400 Kausala

Sinulle suositellut työpaikat