Lukion kemian ja matematiikan päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja - Espoon kaupunki

Lukion kemian ja matematiikan päätoiminen tuntiopettaja, toistaiseksi otettava tuntiopettaja - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Haemme yhteiskunta- ja taloustieteitä painottavaan Etelä-Tapiolan lukioon kemian ja matematiikan päätoimista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Opetusta on suomeksi kansallisella puolella ja englanniksi IB-linjalla.Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Lukion kemian ja matematiikan lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään laaja-alaista näkemystä lukiosta painotuksen huomioivana ainerajat ylittävänä yleissivistävänä oppilaitoksena. Tehtävä vaatii määrätietoista opetuksen kehittämistä. Siinä onnistuminen edellyttää aineen hallinnan lisäksi opetussuunnitelman tuntemusta, kykyä omaksua uusia tietotekniikan taitoja ja kykyä kohdata opiskelija ja ymmärtää hänen voimavaransa. Kannustamme yhdessä oppimiseen. Opiskelijamme ja opettajamme ovat motivoituneita, mikä näkyy loistavissa tuloksissa. Hakemallamme opettajalla on halu kehittyä erinomaiseksi opettajaksi ja hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot, joilla hän mm. parantaa omaa ja muiden työhyvinvointia.
Arvostamme kokemusta- matematiikan ja kemian kurssien opettamisesta- englannin kielen käyttämisestä opettamisessa- IB-opetussuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta- ryhmänohjaajana toimimisesta- sähköisistä opiskeluympäristöistä ja positiivisesta suhtautumisesta niiden hyödyntämiseenUuden IB-opetussuunnitelman tuntemus ja kiinnostus tvt :n hyödyntämiseen luetaan eduksi.

  • Etelä-Tapiolan lukio
  • TyöpaikkaVakinainen
  • esp-3-999-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 25.5.2019 - 29.5.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Vs. rehtori Juha Kivioja 0438258416 juha.kivioja@espoo.fi

Etelä-Tapiolan lukio
Osoite: Ahertajantie 5, 02100 Espoo

Espoossa on 11 suomenkielistä lukiota. Jokainen espoolainen lukio on laadukas yleislukio, jossa on lisäksi erityistehtävä, painotus tai linja. Espoon lukioissa opiskelee n. 4300 opiskelijaa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan