Skip to main content
test
Lukion lehtori biologia/maantiede - Seinäjoen kaupunki

Seinäjoen kaupungin opetustoimessa on haettavana

lukion biologian ja maantieteen lehtorin virka, 406027
Alkusijoituspaikka Seinäjoen lukio.

Virkaan kuuluu Seinäjoen lukion biologian ja maantieteen lehtorin tehtävät. Edellytyksenä on opettaa oppiaineita englannin kielellä. Seinäjoen lukion päivälinjalla on noin 900 opiskelijaa, ja teemme tiivistä yhteistyötä alueen muiden lukioiden kanssa. Tarjoamme myös opiskelijoille mahdollisuuden opiskella oppiaineita englannin kielellä. Etsimme tehtävään alansa tuntevaa henkilöä ja katsomme eduksi lukiokoulutuksen asiantuntemuksen sekä kyvyn tulla toimeen hyvin opiskelijoiden ja muun henkilökunnan kanssa. Kehitämme biologian ja maantieteen opetusta yhteistyössä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa. Katsomme eduksi myös kyvyn ja innostuksen kehittää kansainvälistä toimintaa.


Virat täytetään vakinaisesti 1.8.2023 alkaen.
Palkkaus on OVTES:n mukainen.
Edellytykset: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset asetuksen (14.12.1998/986) mukaisesti.
Hakemukset kuntarekry.fi -palvelun kautta 3.2.2023 klo 15:00 mennessä.
Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat sekä CV liitetään sähköiseen hakemukseen esimerkiksi pdf-tiedostona
Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset pyydetään esittämään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista toimitettava
-hyväksyttävä todistus terveydentilastaan
-lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote
-todistus huumausainetestistä (laki yksityisyyden suojasta työelämässä § 7)
Vakituisissa viroissa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.seinajoki.fi/tyopaikat

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Seinäjoen lukion rehtori Teijo Päkkilä p. 040 774 8380 teijo.pakkila@seinajoki.fi

Lisätietoja

Seinäjoen kaupunki, Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Osoite: Kirkkokatu 16, 60100 Seinäjoki

Sinulle suositellut työpaikat