Skip to main content
test
Lukion lehtori (MA, FY), Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio - Oulun kaupunki

Lukion lehtorin (MA, FY) vakinainen virka Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa

Haettavana on LUKION LEHTORIN virka Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa. Opetettavina aineina matematiikka ja fysiikka.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Eduksi luetaan kokemus lukiossa opettamisesta ja oppiainerajat ylittävästä opetuksesta.

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (OSYK) on laaja-alaista taidekasvatusta painottava toisen asteen oppilaitos. Lukiomme tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen sekä kriittisen, luovan ja itsenäisen ajattelun kehittäminen.

Syvennämme opiskelijan kiinnostusta tieteisiin ja taiteisiin ja mahdollistamme monipuolisen eettisen ja esteettisen kokemisen. Annamme valmiudet tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan, kestävään ja inhimilliseen elämäntapaan sekä elinikäiseen oppimiseen monimutkaistuvassa maailmassa. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.

Koulumme kuuluu Unesco ASPnet-kouluverkostoon.

Kaunis jugendkoulumme sijaitsee Oulun kaupungin keskustassa. Koulussamme opiskelee vuosittain 600 opiskelijaa 40 ammattitaitoisen opettajan ohjauksessa. Koulumme on viihtyisä yhteisö, joka tunnetaan avoimesta, yhdenvertaisesta ja kannustavasta ilmapiiristään - OSYKin hengestä.

Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/1047/2024 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Haettaessa useampia virkoja on jokaiseen virkaan toimitettava oma hakemus. Hakemus on toimitettava 26.2.2024 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/osyk

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa rehtori Riitta-Mari Punkki-Heikkinen, p. 044 703 9281 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 7000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Maunonkatu 1, 90100 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat