Lukion matematiikan ja fysiikan lehtori - Espoon kaupunki

Lukion matematiikan ja fysiikan lehtori - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin työt. Digiopetuksen antaminen, ylioppilaskirjoituksiin liittyvät työt. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.
Kelpoisuusvaatimus: Lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään korkeakouluyhteistyön tekemistä, hyviä taitoja matematiikan ja fysiikan opettamiseksi digitaalisia apuvälineitä käyttäen, runsasta kokemusta abitin käytöstä, erityislahjakkaiden matematiikan ja fysiikanopiskelijoiden opettamista.
Arvostamme pääainetasoisia opiskeluja molemmissa aineissa, hyviä tietoteknisiä taitoja, kykyä Av-laitteiston hoitamiseen, erityislukion opetussuunnitelman ja erityiskurssien tuntemista sekä sopeutumista suureen työyhteisöön.

  • Otaniemen lukio
  • TyöpaikkaVakinainen
  • esp-3-1201-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 17.6.2019 - 19.6.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Kaisa Tikka etunimi.sukunimi@espoo.fi

Otaniemen lukio
Osoite: Tietotie 6, 02150 Espoo

Espoossa on 11 suomenkielistä lukiota. Jokainen espoolainen lukio on laadukas yleislukio, jossa on lisäksi erityistehtävä, painotus tai linja. Espoon lukioissa opiskelee n. 4300 opiskelijaa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan