Lukion matematiikan päätoiminen tuntiopettaja - Espoon kaupunki

Lukion matematiikan päätoiminen tuntiopettaja - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Kuninkaantien lukiossa on 540 opiskelijaa. Toimimme Espoon keskuksessa Kaivomestarin kiinteistössä.Lukioomme otetaan hiukan aiempaa enemmän opiskelijoita ja etenkin fysiikan ja kemian opetusryhmiä on lisätty valintojen lisääntymisen vuoksi. Tämän vuoksi tarvitsemme määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan jaksoon 1 eli ajaksi 6.8.2019 - 27.9.2019. Opetettavana pääosin MAY1-kurssin opetusryhmiä.
Kelpoisuusvaatimus: Lukion matematiikan lehtorin kelpoisuus.Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä erittäin hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja matematiikan opetuksessa käytettävien ohjelmistojen tuntemusta.

Lisätietoja

http://kuninkaantie.espoo.fi

  • Kuninkaantie lukio
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-853-19
  • OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • 22.5.2019 - 23.5.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Rehtori Merja Rytsy 0505706136 merja.rytsy@espoo.fi

Kuninkaantie lukio
Osoite: Kaivomestarinniitty 2, 02770 Espoo

Tutustu työnantajaan