Luku- ja kirjoitustaidon opettaja (UMAKO) - Oulun kaupunki

Luku- ja kirjoitustaidon opettaja (UMAKO) - Oulun kaupunki

Oulu-opistossa on haettavana maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon (UMAKO) opettajan määräaikainen tehtävä. Työ alkaa 5.8.2019 ja kestää 31.5.2020 saakka.

Tehtävään valittu opettaja opettaa maahanmuuttajille suomea toisena kielenä sisältäen luku- ja kirjoitustaidon sekä käytännön elämäntaitojen opetuksen. Kielen opetuksessa painotetaan kielen oppimista käytännön elämäntaitojen kautta.

Opettaja vastaa itsenäisesti Oulu-opiston maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetuksen järjestämisestä. Tehtäviin kuuluu monipuolisen oman opetuksen lisäksi opetuksen suunnittelua, organisointia, vahvaa tiimityöskentelyä sekä laajan yhteistyöverkoston kanssa toimimista. Tehtävään kuuluvat myös muut työnantajan määräämät tehtävät.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 986/1998 mukaisesti ja sekä lain vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 mukaan. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Tehtävässä edellytetään S2 opetustaitoa ja mielellään kokemusta S2:n opetuksesta, erinomaisia yhteistyötaitoja, positiivista tekemisen meininkiä, monipuolista tieto- ja viestintä osaamista sekä aktiivista sosiaalisen median käyttöä. Tehtävän hoitaminen edellyttää ohjaus ja/tai opetustyön kokemusta sekä vahvaa kiinnostusta moniammatilliseen työhön.

Eduksi voidaan lukea kokemus työstä vapaan sivistystyön opettajana tai muuna toimijana, kokemus hanke- ja tiimityöstä, tieto- ja viestintätekniset taidot, monipuoliset verkostot, kiinnostus sekä positiivinen asenne koko Oulu-opiston opetukseen ja sen toiminnan kehittämiseen.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikostaustaote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/5945/2019. Hakemukset on toimitettava 18.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi/oulu/oulu-opisto

Lisätietoja tehtävästä antavat rehtori Outi Lohi, p. 040 555 0064 ja apulaisrehtori Jyrki Huovinen, p. 044 703 9118. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus, Oulu-opisto
Osoite: Leevi Madetojan katu 1, 90140 Oulu

Oulu-opisto on Suomen 4. suurin, Oulun kaupungin omistama ja ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos, kansalaisopisto, missä kaiken ikäiset voivat opiskella ja harrastaa. Oulu-opisto tarjoaa mahdollisuuksia oppimiseen ja elämyksiin ihmisen elämän eri vaiheissa eri puolilla Oulua.
Opiston arvoja ovat yhteisöllisyys, tasa-arvo, laaja-alaisuus, kulttuurimyönteisyys ja luotettavuus.

Tutustu työnantajaan