Lukukoordinaattori - Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan kaupungin Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut hakee lukukoordinaattoria ajalle 1.1.2021 - 31.5.2022. Lukukoordinaattori toimii Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Lukutaito lentoon -hankkeessa.

Lukukoordinaattorin tehtävänä on
- auttaa henkilökuntaa toteuttamaan lukemisen kulttuurin kehittämistä
- auttaa henkilöstön osaamisen vahvistamisessa, materiaalihankinnoissa, oppimisympäristön muokkaamisessa tai toiminnallisuuden lisäämisessä kielellisten taitojen kehittämiseksi
- verkostoitua muiden alueellisten koordinaattoreiden kanssa
- vastata materiaalihankinnoista (esim. kirjat ja digisovellukset lukemiseen)
- kehittää oppimisympäristöä lukuintoa ja -taitoa tukevaksi
- edistää kirjastoyhteistyötä
- kehittää kodin, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyön lukemisen kulttuurin vahvistamiseksi

Mitä odotamme sinulta
- innostusta ja kiinnostusta lukutaidon kehittämiseen
- kehittävää työotetta ja itseohjautuvuutta
- soveltuvaa korkeakoulututkintoa
- sekä varhaiskasvatuksen että esi- ja alkuopetuksen tuntemusta
- hyviä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja
- monipuolista mediaosaamista

Tehtävän hoitaminen vaatii ajokorttia.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Viikkotyöaika on 38,25 h.

Työsopimus tehdään koeaikaa käyttäen. Ennen työsopimuksen tekemistä tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504 / 2002) sekä alkuperäiset tutkintotodistukset.

Paikkaa haetaan sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelussa. Hakuaika päättyy 30.10.2020 klo 15:00.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Tutustu työnantajaan

Saimaan mediakeskuksen päällikkö Timo Kainulainen, puh. 0505939456, timo.kainulainen@edu.lappeenranta.fi; varhaiskasvatuksen suunnittelija Anne Kouvo-Suutari 0408477643, anne.kouvo-suutari@edu.lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupunki, Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut
Osoite: Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen.

Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta.

Yhteistyö LUT-yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys.

Kaupungin keveä ja joustava organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään elinvoimaisena ja ketteränä maakuntakeskuksena 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti.

Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, sekä nuorisotoiminnasta ja liikunta- ja kulttuuripalveluista.

Joukkoomme kuuluu 1700 osaajaa, jotka luovat perustaa lappeenrantalaiselle hyvinvoinnille, sivistykselle ja elinvoimalle. Arvojamme ovat oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, yhdenvertaisuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Nimilyhenteemme HySi kuvaa keskeistä toimintatapaamme eli kannustamista. Hyvä Sie!

Lappeenranta on savuton työpaikka.