Luokanopettaja (2), valmistava opetus/Perusopetus - Tampereen kaupunki

Kasvatus- ja opetuspalveluissa työskentelemme yhdessä tamperelaisten lasten ja nuorten parhaaksi. Tuemme lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista lapsi/oppilaslähtöisesti yhteistyössä perheen kanssa. Käytössämme on monipuoliset suuren kaupungin tarjoamat asiantuntijapalvelut ja moniammatilliset verkostot. Kehitämme toimintaa aktiivisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lapsia varhaiskasvatuksessa on noin 8500 ja perusopetuksen oppilasmäärä on noin 17 700. Henkilöstö muodostuu 4000 alan ammattilaisesta.

Haemme perusopetukseen luokanopettajia. Tehtäviä täytettäessä arvostamme monipuolista ammatillista osaamista, hyviä tiimityötaitoja sekä kehittävää työotetta. Toistaiseksi voimassa olevat virat sijoittuvat palvelussuhteen alkaessa alla mainittuihin tehtäviin.

Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde alkaa elokuussa 2020. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan.

Pyydämme, että merkitset hakemukseesi kelpoisuutesi ja liität kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen Kuntarekryyn. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Käytämme viroissa 6 kuukauden koeaikaa. Virkoihin valittujen tulee ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Tampereen kaupungin työntekijänä sinulla on oikeus ison organisaation etuihin, kuten työterveyshuoltoon ja vakuutuskassan etuuksiin. Kaupunki tarjoaa myös mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja kulttuuria etusetelin avulla sekä hyvät koulutusmahdollisuudet monialaiseen ja ammatilliseen yhteistyöhön ja kehittämiseen.

Haettavana on kaksi luokanopettajan virkaa valmistavaan opetukseen.

Ahvenisjärvi (1, valmistava opetus)
Ahvenisjärven koulu on monikulttuurinen yhtenäiskoulu, joka toimii neljässä toimipisteessä. Koulussa on oppilaita tällä hetkellä 960. Koulumme kaupunkikohtainen kehittämistehtävä on yhteisöllisyys sekä digitaalisuus ja oppimisympäristöt. Koulun toimintakulttuuriin kuuluu tiimiopettajuus. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta ja kykyä kehittää uusia toimintamalleja.

Haettavana on luokanopettajan tehtävä, joka sijoittuu valmistavaan opetutukseen. Eduksi katsotaan kokemus alkuopetuksesta ja valmistavasta opetuksesta.

Lisätietoja tehtävistä antaa rehtori Ilpo Nybacka, puh. 040 766 3172, ilpo.nybacka@tampere.fi.

Etelä-Hervanta (1, valmistava opetus)
Etelä-Hervannan koulu on luokkien 0 - 9 yhtenäiskoulu, joka tarjoaa monipuolista koulutusta ja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Korostamme erityisesti suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä vastuuta itsestä ja ympäristöstä.

Koulumme toimintakulttuurissa korostuu käyttäytymisen ohjaaminen myönteiseen suuntaan. Keskiössä on oppilaiden luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen.

Koulussamme työskentelee noin 850 oppilasta ja yli 80 opettajaa. Lisäksi koulussa toimii esiopetus, jossa on noin 100 lasta.

Tehtävä sijoittuu valmistavaan opetukseen vuosiluokille 3-6. Edellytämme hakijalta kykyä tulla toimeen ja tehdä yhteistyötä monikielisessä ja -kulttuurisessa kouluympäristössä. Arvostamme vahvoja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä halua kehittää omaa opetusta oppilaiden ja kouluyhteisön parhaaksi. Luemme eduksi kokemuksen valmistavasta opetuksesta.

Lisätietoja tehtävistä antaa rehtori Ulla Ojalammi, ulla.ojalammi@tampere.fi, p. 050 428 3044.

Hakuaika päättyy 27.1.2020.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä puh. 040 806 3184.

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi
https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin.html

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävistä antaa rehtori Ilpo Nybacka, puh. 040 766 3172 (Ahvenisjärvi), ilpo.nybacka@tampere.fi ja rehtori Ulla Ojalammi, ulla.ojalammi@tampere.fi, p. 050 428 3044 (Etelä-Hervanta).

Kasvatus- ja opetuspalvelut/Perusopetus
Osoite: PL 487, 33101 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!