Luokanopettaja (2 virkaa) - Lahden kaupunki

Tule LUOKANOPETTAJAKSI Lahden kaupungille! Haettavana on 2 luokanopettajan virkaa 1.8.2021 alkaen. Toinen tehtävistä sijoittuu Länsiharjun peruskoululle ja toinen Mukkulan peruskoululle. Mikäli tehtävää ei saada täytettyä toistaiseksi, tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena lukuvuodeksi 2021-2022.

Kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus. Toivomme sinulta innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta sekä vahvaa näkemystä opetussuunnitelman toteuttamisesta. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyötaitoja.

Länsiharjun koulussa on noin 550 oppilasta kahdessa koulurakennuksessa. Koulu sijaitsee eteläisessä Lahdessa, ympäristössä, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kokonaisvaltaisen opetuksen toteuttamiseen. Länsiharjussa annetaan opetusta luonnontietoa ja matematiikkaa painottaen. Omatoimisen tutkimisen ja kokeilun kautta oppilaita kannustetaan kantamaan vastuuta luonnosta ja ympäristöstä. Länsiharjun koulussa on mahdollista opiskella A1 kielenä englannin lisäksi A2 ranskan ja espanjan kieltä. Länsiharjun koulu on liikkuva koulu. Arvostamme erityisesti valmiutta opettaa liikuntaa ja tekstiilityötä. Arvostamme myös valmiutta innovatiiviseen yhteistyöhön ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin sekä positiivista asennetta luonnontieteen ja matematiikan opetukseen.

Mukkulan peruskoulu on vuosiluokkien 1.-9. perusopetusta antava noin 830 oppilaan koulu, joka sijaitsee Mukkulan kaupunginosassa neljän kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Mukkulan koulu on liikuntapainotteinen koulu, jossa toimivat saksavirikkeiset luokat. Koulun kanssa samassa rakennuksessa toimivat Mukkulan päiväkoti ja Mukkulan kirjasto, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Koulun vieressä on hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ja ympäristöä hyödynnetään vahvasti opetuksessa. Toivomme sinulta halua toimia tiimissä. Arvostamme tieto- ja viestintätekniikan osaamista sekä kykyä opettaa musiikkia ja käsitöitä. Eduksi luetaan kokemus tiimissä toimimisesta ja yhteisopettajuuden toteuttamisesta tai alkuopetuksessa toimimisesta.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Määräaikaisesti tehtävä voidaan täyttää lukuvuodeksi 2021-2022 hakijalla, joka ei täytä viran kelpoisuusehtoja.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Käytämme videohaastattelua hakuprosessissa, joten tarkkailethan sähköpostiasi hakuajan päättymisen jälkeen tämän osalta.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 8.3.2021 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Virka-aikana:
Länsiharjun koulun rehtori Timo Helle, puh. 050 539 1683, timo.helle@lahti.fi
Mukkulan koulun rehtori Hanna Saarinen, puh. 044 482 6292, hanna.saarinen@lahti.fi
Mukkulan koulun apulaisrehtori Niina Kettunen puh. 050 383 6511, niina.kettunen@lahti.fi

Lahden kaupunki, Perusopetus
Osoite: Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!