Luokanopettaja - Perhon kunta

Luokanopettaja - Perhon kunta

Perhon kunta julistaa haettavaksi

KAKSI TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAA LUOKANOPETTAJAN VIRKAA 1.8.2019 ALKAEN

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Kelpoisuuden lisäksi arvostamme työkokemusta, ryhmänhallintataitoja ja kykyä huomioida tukea tarvitsevia oppilaita. Taito- ja taideaineiden sekä tvt-asioiden osaaminen katsotaan eduksi. Haemme aktiivista ja yhteistyökykyistä opettajaa, joka omaa halukkuuden kehittää toiminnallista opetusta tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.

Palkka OVTES:n mukainen. Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän aloittamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemukset ensisijaisesti Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoinen hakemus, joka osoitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle ja johon tulee liittää cv ja selvitys hakijan kelpoisuudesta tulee toimittaa os. Perhon sivistys - ja vapaa-ajanlautakunta, PL 20, 69951 PERHO tai sähköpostitse kirjaamo@perho.com.
Hakemukseen tulee merkitä: vakinainen luokanopettajan virka.

Hakuaika virkoihin päättyy perjantaina 1.3.2019 klo 12:00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Mahdollinen haastattelu järjestetään viikolla 12.

Perhon kunta on savuton työpaikka ja toteutamme Tuoksuton kunta -periaatteita. Lisätietoja kunnasta www.perho.com.

Lisätietoja

http://www.perho.com

Lisätietoja antaa alakoulujen rehtori Pasi Kanniainen puh. 044 575 9074 tai sähköpostilla pasi.kanniainen@perho.com

Sivistys – ja vapaa-ajanlautakunta
Osoite: Perho

Perho on n. 3.000 asukkaan vireä ja itsenäinen maaseutukunta Keski-Pohjanmaalla.
Kunnan palvelut ovat hyvät ja talous tasapainossa.

Tutustu työnantajaan