Luokanopettaja - Inarin kunta

Luokanopettaja - Inarin kunta

Luokanopettaja (opettajan virka n:o 0067), opetuskielenä suomi, määräaikaisesti ajalle 12.8.2019-1.3.2020, sijoituspaikkana virkasuhteen alkaessa Ivalon ala-asteen koulu. Saamen kielen taito ja kokemus yhteisopettajuudesta katsotaan hakijalle eduksi. Hakijalta toivotaan valmiutta musiikin opetukseen.

Virassa on kahden kuukauden koeaika. Virkaan valittavan on toimitettava koulun rehtorille hyväksyttävä terveystodistus ja esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja

http://www.inari.fi
http://www.inari.fi/palvelut/sivistyspalvelut/koulut

Ivalon ala-asteen koulun rehtori Pirkko Olli, puh. 0400 243 721
etunimi.sukunimi@inari.fi

Inarin kunta
Osoite: Koppelontie 4, 99800 Ivalo

http://www.inari.fi.

Tutustu työnantajaan