Luokanopettaja - Kirkkonummen kunta

Luokanopettaja - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana 1.8.2019 alkaen toistaiseksi täytettävä luokanopettajan virka. Virka on sijoitettu Veikkolan kouluun.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon ainoastaan kelpoiset hakijat. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto tai Kirkkonummen kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisesti.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Rehtori Jussi Roms, puh. 040 5236562, sposti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Hakemukset lähetetään sähköisesti kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi). Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo. Hakuaika päättyy 27.5.2019 klo 12.00

Kirkkonummen kunta, SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Suomenkieliset opetuspalvelut, Suomenkieliset koulut, Veikkolan koulu
Osoite: Kisapolku 7, 02880 Veikkola

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan