Luokanopettaja - Keravan kaupunki

Luokanopettaja - Keravan kaupunki

Keravan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on uudelleen haettavana

LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUS (nro 047) ajalle 6.8.2019-30.5.2020.

Aiemmin hakeneilta edellytetään uutta hakemusta.

Tehtävän sijoituspaikkana on Sompion koulu.

Sompion koulu on yhtenäiskoulu, jossa on kuusi yleisopetuksen alakouluryhmää ja 19 yleisopetuksen yläkouluryhmää. Alakouluryhmät ovat musiikkipainoitteisia ja yläkoulussa kullakin luokka-asteella on musiikki-, liikunta- ja ilmaisutaitopainotteiset ryhmät. Yleisopetuksen lisäksi Sompion koulun perusopetuksen kattaukseen kuuluvat kolme erityisen tuen ryhmää, kolme kuntouttavaa opetusta antavaa hoidollisen tuen ryhmää, joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmä ja perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka).

Toimintamme perustan luovat perustehtävää mahdollisimman hyvin tukevat selkeät toiminnan rakenteet. Tälle perustalle on luotu toimintakulttuuri, jossa korostuvat oppilaiden osallisuus, hyvä kasvun ja oppimisen tukeminen, ratkaisukeskeisyys, monipuolinen koti- ja kouluyhteistyö sekä dialogisuus. Laaja yhteistyöverkostomme tukee toimintakulttuurin toteutumista.

Sompion koulu on kaikkien oppilaiden koulu, mikä tarkoittaa oppilaiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtaamista ja tukemista kouluyhteisössä. Sompion koulun oppimisen tukemisen päämääränä on, että jokaisella oppilaalla on tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet menestyä parhaalla mahdollisella tavalla oppimispolullaan ja että viime kädessä perusopetuksen päättävillä oppilailla on hyvät valmiudet tehdä valinta jatko-opiskelunsa suhteen ja menestyä niissä. Oppilaita kannustetaan ja ohjataan osallistumaan oman oppimisensa suunnitteluun.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyviä TVT-taitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävään valittavalle katsotaan eduksi alkuopetuksen työtapojen ja menetelmien hallinta sekä valmius opettaa musiikkia.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.kerava.fi

Rehtori Risto Kilvelä p. 040 318 2250 tai virka-apulaisrehtori Marjut Vaattovaara p. 040 318 2717 (etunimi.sukunimi@kerava.fi)

Keravan kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Osoite: Aleksis Kiven katu 18, 04200 Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1700 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 36 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla työskentelee noin 800 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.

Tutustu työnantajaan