Luokanopettaja - Ilmajoen kunta

Luokanopettaja - Ilmajoen kunta

Ilmajoen kunnassa on haettavana ajalle 2.9.2019 - 30.5.2020

Luokanopettajan määräaikainen tehtävä Nopankylän koululle

Opetettavana yhdysluokka 3-6 sekä liikunnan ja musiikin opetusta kaikille luokille. Nopankylän koululla on myös käynnissä Erasmus-hanke Tehtävää täytettäessä painotetaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistuksen terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esittänyt lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisteriotteen

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, sivistystoimisto, PL 23, 60801 ILMAJOKI. Kuoren päälle sana Hakemus. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan mahdollisilta haastateltavilta ja niistä tulee jättää kopiot haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.ilmajoki.fi/

Nopankylän koulun koulunjohtaja Sarita Ylipelkonen p. 044-4191 713

Ilmajoen kunta, Sivistysosasto, Alakoulut, Nopankylän koulu
Osoite: Toimelantie 40, 61340 Nopankylä

Tutustu työnantajaan