Luokanopettaja - Pihtiputaan kunta

Pihtiputaan kunta julistaa haettavaksi määräaikaista täyttämistä varten
PIHTIPUTAAN KOULUTOIMESSA


luokanopettajan vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 4.1.2021 - 5.6.2021.

Viran sijoituspaikka on Putaanvirran koulu, jossa on luokat 0-9.

Lisätietoja antaa Putaanvirran koulun rehtori Joona Kurikkala 0444596876

Kelpoisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro. 986/1998 mukaan. Vain kelpoiset hakijat huomioidaan. Sijaisuutta hakevan on täytettävä vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat ehdot.

Palvelussuhteen ehdot OVTES:n mukaan. Sijaisuudessa noudatetaan kuukauden koeaikaa.

Hakemukset on toimitettava 26.11.2020 klo 12.00 mennessä KuntaRekryyn.

Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.Pihtiputaalla 2.11.2020 Putaanvirran koulun rehtori

Lisätietoja

https://peda.net/pihtipudas/putaanvirrankoulu

Tutustu työnantajaan

Joona Kurikkala
0444596876

Putaanvirran koulu
Osoite: Koulutie 4, 44800 Pihtipudas

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat yhdistäneet palvelutuotantonsa 1.1.2005 lukien. Yhteistyösopimuksen mukaan Viitasaaren kaupunki vastaa perusturvan palveluista molempinen kuntien alueella, teknisen toimen palveluista kaupungin osalta sekä ympäristötoimen palveluista koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella. Pihtiputaan kunta vastaa sivistystoimen palveluista, hallinnon tukipalveluista molempien kuntien alueella, maataloushallinnosta koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella ja teknisen toimen palveluista kunnan osalta.