Luokanopettaja - Sotkamon kunta

Sotkamon kunnan sivistyspalveluissa julistetaan haettavaksi perusopetuksen luokanopettajan viran (nro 0501) sijaisuus ajalle 15.3.-5.6.2021. Viran sijoituspaikka on Kontinjoen koulu.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja sekä aiempaa kokemusta opettajan työstä. Eduksi luetaan myös hyvä sähköisten oppimisympäristöjen hallinta sekä kyky ja halu opettaa liikuntaa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Mahdolliseen haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset sekä oikeaksi todistetut kopiot em. todistuksista, jotka jätetään haastattelijalle. Työnantaja voi toteuttaa haastattelut myös etäyhteyden kautta.

Tehtävään valitun on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on 1 (yksi) kuukausi.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Sotkamon kunta / Sivistyksen toimiala, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Huomioithan, että paperisen hakemuksen tulee olla perillä 4.3.2021 klo 15:00 mennessä.

Tutustu työnantajaan

Kontinjoen koulun johtaja Anu Rautiainen, anu.rautiainen@sotkamo.fi p. 050 597 4774
Sotkamon kunnan kasvatusjohtaja Ville Manninen,
ville.manninen@sotkamo.fi p. 044 750 2298

Sotkamon kunta, Sivistyspalvelut
Osoite: Kontinjoentie 6 A, 88620 Korholanmäki

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen.

Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagoltaan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset. Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnonläheisyys viihtyvät vierekkäin. Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia! Sotkamon kunta on savuton työpaikka