Luokanopettaja - Haapaveden kaupunki

Kolme (3) luokanopettajaa Hyttikallion koululle toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin.

Taito ja halukkuus yhteisopettajuuteen ja monipuolinen kokemus kolmiportaisen tuen käytännöistä sekä sitoutuminen perusopetuksen opetussuunnitelman kohtaan: perusopetusta kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti.

Arvostamme perehtyneisyyttä ja kokemuksia uuden opetussuunnitelman opetuksen järjestämistä ohjaaviin velvoitteisiin, arvoperustaan ja oppimiskäsitykseen sekä sen tavoitteisiin ja sisältöihin. Pidämme tärkeänä koulun kehittämistä, yhteistyökykyä, monipuolisten työtapojen hallintaa ja kykyä johdattaa oppilaita laaja-alaisen osaamisen suuntaan.

Eduksi katsotaan myös perehtyneisyyttä ja kokemusta tieto-ja viestintätekniikan hallinnasta ja monipuolista opetussuunnitelman tvt-strategian mukaista opetusta ja taitoja.

Tehtävien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Valittujen on ennen vaalin vahvistamista toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Tehtävissä on 4 kk:n koeaika.

Pyydämme jättämään hakemukset sähköisesti kuntarekry.fi-sivujen kautta ja liittämään mukaan kelpoisuutta osoittavan todistuksen. Muut todistukset toimitetaan myöhemmin.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86601 Haapavesi.

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

rehtori Risto Klasila puh. 044 759 1358
risto.klasila@haapavesi.fi

Haapaveden kaupunki, Sivistys
Osoite: Kytökyläntie 49, 86600 Haapavesi

Haapavesi on n. 7100 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.