Luokanopettaja - Haapaveden kaupunki

Haapaveden kaupungin koulutoimessa on haettavana luokanopettajan sijaisuus lukuvuodelle 2021-2022 10.8.2021 alkaen Hyttikallion koululle. Opetettavana 1. luokka.

Arvostamme perehtyneisyyttä ja kokemuksia uuden opetussuunnitelman opetuksen järjestämistä ohjaaviin velvoitteisiin, arvoperustaan ja oppimiskäsitykseen sekä sen tavoitteisiin ja sisältöihin. Pidämme tärkeänä koulun kehittämistä, yhteistyökykyä, monipuolisten työtapojen hallintaa ja kykyä johdattaa oppilaita laaja-alaisen osaamisen suuntaan sekä perehtyneisyyttä inkluusioon ja yhteisopettajuuteen.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Valitun on toimitettava lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Koeaika 4 kk.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi-sivujen kautta ja liittämään mukaan kelpoisuutta osoittavan todistuksen. Muut todistukset toimitetaan myöhemmin.

Mikäli ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, voi kirjalliset hakemukset toimittaa os. Haapaveden kaupunki, koulutoimisto, PL 40, 86601 Haapavesi.

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

rehtori Risto Klasila puh. 044 759 1358
risto.klasila(at)haapavesi.fi

Haapaveden kaupunki, Sivistys
Osoite: Raatetie 6, 86600 Haapavesi

Haapavesi on n. 7000 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.

Sinulle suositellut työpaikat