test
Luokanopettaja - Siuntion kunta

Etsimme Siuntion kunnan Aleksis Kiven koulun osaavaan joukkoomme peruskoulun luokanopettajan viransijasiuuteen määräajalle 8.2. - 4.6.2022.

Luokanopettaja toimii osana luokkarajoja ylittävää yhteistyötä. Työyhteisöissämme kannustamme innovatiivisuuteen ja uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen. Siksi arvostamme yhteisopettajuutta, vahvaa tiimityöskentelyä, kehittävää työotetta ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin.

Tarjoamme mielenkiintoisen työn, opetusta tukevaa teknologiaa, mahdollisuuden kehittää ja syventää omaa osaamista sekä mukavan työyhteisön.

Aleksis Kiven koulussa opiskellaan laadukasta perusopetusta monipuolisesti ja vastuullisesti. Koulun toimintakulttuurissa kiinnitetään huomiota yhteistyöhön, sosiaalisiin taitoihin, arjen hallintaan ja hyviin tapoihin. Perehdytys, tiimin tuki ja oman osaamisen kehityksen tukeminen ovat työyhteisömme keskeisiä arvoja.

Aleksis Kiven koulu on yhtenäiskoulu, joka sijaitsee pääkaupunkiseudun läheisyydessä HSL kulkuyhteyksien varrella ja luonnon välittömässä läheisyydessä. Toimimme toistaiseksi väistötiloissa.

Siuntion kunta kehittää aktiivisesti sivistys- ja hyvinvointipalveluitaan. Siuntioon valmistuu vuonna 2022 moderni sivistys- ja hyvinvointikampus, johon sijoittuvat kunnan suomen- ja ruotsinkielinen esi- ja perusopetuspalveluiden lisäksi kirjasto- ja vapaa-ajan palvelut sekä perhetyön yksikkö. Lähivuosien kehittämistyö valmistaa sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelukokonaisuutta kohti uutta toimintakulttuuria, joka fyysisesti asettuu yhteiseen kampukseen. Pääset rakentamaan uuden koulun toimintakulttuuria alusta lähtien.

Lisätietoa: https://www.siuntio.fi/sivistys-ja-hyvinvointikampus-1

Tule mukaan osaksi uutta tulevaisuuden kouluamme!


Kelpoisuus tehtävään määräytyy asetuksen (986/1998, 4§) perusteella opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä.
Tehtävässä edellytetään kelpoisuuden lisäksi soveltuvuutta työtehtävään ja hyviä yhteistyötaitoja.

Tehtävään valitaan työnantajan sopivimmaksi haastattelujen ja hakemuksen perusteella katsoma henkilö.

Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. (kunnallinen viranhaltijalaki 5§)

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Pauliina Smolander, puh: 050 386 0817, etunimi.sukunimi@siuntio.fi

Lisätietoja

Siuntion kunta, Sivistysosasto, Opetuksen tulosalue, Aleksis Kiven koulu

Siuntio on asumisen ja elämisen helppoa arkea korostava, kaksikielinen kunta läntisellä Uudellamaalla. Sijainti pääkaupunkiseudun läheisyydessä ja vaivattomat kulkuyhteydet tekevät Siuntiosta mainion työskentely- ja asuinpaikkakunnan aivan metropolialueen vieressä osana HSL-aluetta. Uudistuvana kuntana rakennamme parhaillaan uutta sivistys- ja hyvinvointikampusta. Tervetuloa osaksi tiivistä ja dynaamista organisaatiota, jossa kaikki työskentelevät kuntalaisten hyväksi!


Osoite: Puistopolku 4, 02580 Siuntio

Sinulle suositellut työpaikat