Skip to main content
test
Luokanopettaja - Pyhäjoen kunta

Pyhäjoen opetustoimessa julistetaan uudelleen haettavaksi määräaikaista täyttämistä varten lukuvuodeksi 2022 - 2023

Luokanopettajan tehtävä

Tehtävän sijoituspaikka on Yppärin koulu, joka on oin 60 oppilaan kyläkoulu.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.
Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös kelpoisuutta vailla olevat hakijat huomioidaan. Hakijalle katsotaan eduksi erityispedagoginen osaaminen, oppiaineiden monipuolinen hallinta ja työkokemus yhdysluokkaopetuksesta.

Hakemukset tehtävään toimitetaan Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 450220). Hakijoita pyydetään liittämään hakemukseensa jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista (liitetiedosto). Hakuaika päättyy 30.6.2022. Tehtävään aimemmin hakeneet huomioidaan ilman uutta hakemusta.

Valinta on ehdollinen. Valinnan vahvistaminen edellyttää, että hakija esittäärikosrekisterilain 6 § 2 mom. mukaisen rekisteriotteen.

Valinnassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.pyhajoki.fi/ypparin-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Koulunjohtaja Annukka Kolehmainen, annukka.kolehmainen@edu.pyhajoki.fi 040 3596154

Lisätietoja

Pyhäjoen kunta

Pyhäjoki on viihtyisä ja hyvien palvelujen kunta. Kunnassa on laadukkaat varhaiskasvatus-, koulutus- sekä muut peruspalvelut, monipuolinen kulttuurianti ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Pyhäjoella pidetään hyvää huolta myös ikäihmisistä, palveluasuntoja tarjoaa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä niitä tarvitseville. Pyhäjoen luonto ja ilma ovat puhtaita.


Osoite: Koulutie 9, 86100 Pyhäjoki

Sinulle suositellut työpaikat