Skip to main content
test

Määräaikainen tuntiopettajan tehtävä 1.8.2023 - 31.7.2024 julistetaan haettavaksi

Karijoen koulu on reilun 60 oppilaan koulu, jossa annetaan opetusta perusopetuksen 1.-6. luokkien oppilaille. Samassa kiinteistössä toimii myös Karijoen kunnan esiopetus.

Haemme joukkoomme päätoimista tuntiopettajaa, jolla on luokanopettajan kelpoisuus. Tehtävään kuuluu luokanopetusta väh. 24 h/vko. Arvostamme opettajakokemusta sähköisistä oppimisympäristöistä ja arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta tiimityöskentelystä ja kykyä työskennellä erilaisten oppilaiden kanssa.

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hakuaika päättyy 6.4.2023 klo 15.00.

Hakemukset ja kelpoisuustodistukset liitteineen tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen:
ari.honkanen@karijoki.fi . Mikäli hakemuksesi on tullut perille, saat kuittauksen siitä.
Aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Lisätietoja antaa rehtori Ari Honkanen puh 040-136 6502
sekä sivistysjohtaja Maarit Söderlund puh. 040-556 5733

Karijoella 24.2.2023
Sivistysjohtaja

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa rehtori Ari Honkanen puh 040-136 6502
sekä sivistysjohtaja Maarit Söderlund puh. 040-556 5733

Lisätietoja

Karijoen kunta, Sivistys
Osoite: Pappilankuja 2, 64350 Karijoki

Sinulle suositellut työpaikat