Luokanopettaja - Espoon kaupunki

Luokanopettaja - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Luokanopettajan tehtävät Nuuksion koulussa.Nuuksion koulussa on 57 oppilasta 1-6-luokilla. Nuuksion koulussa hyödynnetään eri-ikäisten oppilaiden yhteisöllisyyttä ja osallistamista. Nuuksion koulua ympäröivä luonto tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön.
Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, monipuolista pedagogista osaamista ja näkemystä sekä vahvaa oppilaslähtöistä ohjaamista. Lisäksi arvostetaan kykyä hyödyntää eri-ikäisten oppilaiden osallistamista ja yhteisöllistä toimintaa yli luokkarajojen.

Koulunjohtaja Tanja Pekkarinen 050-361 5666 tanja.pekkarinen@espoo.fi

Nuuksion koulu
Osoite: Heinästie 19, 02820 Espoo

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan